႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာအားတတိယမ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္ျခင္း

Source:Myanmar Muslim Net ( Face Book) ကြ်န္ေတာ္သည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္မဟုတ္သလုိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးလည္း မဟုတ္ပါ။ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအား လူသား တစ္ေယာက္အျမင္ျဖင့္ တင္ျပလိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ကုလသမဂၢ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္… Read more ႐ုိဟင္ဂ်ာျပႆနာအားတတိယမ်က္လံုးျဖင့္ၾကည့္ျခင္း

Daw Aung San Suu Kyi speaks about current hate crimes against Myanmar Muslims

7Day News Journal အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အျမင္ကုိသတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကေမးျမန္းရာ“ဒီလုိျပသနာေတြျဖစ္လုိ႕ရွိရင္ ကၽြန္မအေတြးက ကိစၥႏွစ္ခုဆီကုိေရာက္သြားတယ္။နံပတ္၁ကေတာ့ ဥပေဒစုးိမုိးေရးဘဲ။ ႏွစ္ကေတာ့ လွဳံ႕ေဆာ္တဲ႕သူမ်ားရွိသလားဆုိတဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ႕။ဒီႏုိင္ငံမွာ ဥပေဒစုိးမုိးေရး ရွိတယ္ဆုိရင္ ပထမဆုံးျပသနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီ၊ ရာဇ၀တ္မႈ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီဆုိရင္ ပီပီျပင္ျပင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးယူလုိက္မယ္ဆူိရင္ ဒီျပသနာေတြဟာ ႀကီးမားသြားႏုိင္စရာမရွိဘူး။… Read more Daw Aung San Suu Kyi speaks about current hate crimes against Myanmar Muslims