အင္တာနက္ေပၚမွဘာသာဖ်က္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား

အင္တာနက္ေပၚလာတဲ့အတြက္  Islam ဘာသာဝင္ မ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ဘာသာေရးသုတ ရွာေဖြရာေနရာျဖစ္သလို အဖ်က္အင္အားစုမ်ားရဲ့ ဘာသာေရးေထာင္ေခ်ာက္မ်ားလဲရွိတယ္ဆိုတာအမ်ားစုသိျပီး ျဖစ္မွာပါ။ အထူးသတိျပဳရန္ ေနရာမ်ားမွာ မိုနာဖစ္ လို႕ကြၽန္ေတာ္တို႕သိၾကတဲ့သာသနာ့ အေရျခံု web sites မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဓတ္စစ္ဆင္ေရးနည္းဗ်ဴဟာ ဥပမာေပးရရင္ လေပၚကို ပထမဦးစြာေျခခ်… Read more အင္တာနက္ေပၚမွဘာသာဖ်က္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား

ညဏ္သတိနဲ႕အမွန္တရားရွာေဖြၾကပါ

အာရပ္ဘာသာစကားကိုမတတ္ကြၽမ္းတဲ့ ကြၽန္ေတာ့အတြက္ အင္တာနက္ေပၚမွာအလြယ္တကူဖတ္ႏိုင္တဲ့ ဟာရြန္ယာယာရဲ့ ဝက္ဆိုဒ္ ဟာ ေရႊအိုးတလုံးရသလိုပါဘဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ဝန္းက်င္ကအခ်ိန္က အင္တာနက္ ေပၚမွာအဂ္လိပ္လို ဖတ္လို႕ရတဲ့Islamicဆိုဒ္ အလြန္နည္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လဲ သူ႕ရဲ့စာအေရးအသားကိုႏွစ္သက္တဲ့အျပင္သိပံၸသမားပီပီ  ဒါဝင္ရဲ့ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ကို အဓိကဦးစားေပးျပီး့ ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေၾကာင္း အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ တံု႕ျပန္ထားတဲ့ သူ႕ရဲ့စာေတြကိုဖတ္လို႕မဝႏိုင္ခဲ့ပါ။ဒါေၾကာင့္လဲ… Read more ညဏ္သတိနဲ႕အမွန္တရားရွာေဖြၾကပါ