ေဆြးေႏြးျခင္း ၊စကားရည္လုျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္း

မေန႕တေန႕က Face Book   မွာစိတ္ဝင္စားစရာဘာသာေရးေဆြးေႏြးမႉ ေလးတခုဖတ္ရတယ္။ပင္တိုင္ေဆြးေႏြး တဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသာမက ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူအားလုံး Moderator   မပါပဲ အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ စိတ္သေဘာထားၾကီးစြာအပင္ပန္းခံေဆြးေႏြးသြားတာကိုေလးစားတဲ့ အေနနဲ႕ဒီ Post   ကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးျခင္း( Discussion) အေၾကာင္းအရာ၊ေခါင္းစည္းတခုကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးအမ်ားနားလည္ရန္၊မိမိအျမင္အ ျခားသူမ်ားရဲ့အျမင္ကို… Read more ေဆြးေႏြးျခင္း ၊စကားရည္လုျခင္း၊ ျငင္းခုံျခင္း