ေစတန္

ေစတန္ ေစတန္ဟာ တလုံးထဲေသာ ျပဴး ေၾကာင္ေၾကာင္ မ်က္လုံးနဲ႕ အေမွာင္ထဲက ငါ့ကို စူးစိုက္ၾကည့္ေနေပမဲ့ ငါ့ႏွလုံးသား ဟာ သူ႕အတြက္ ဒိုင္းတခုလို မာေန ကာေနေလရဲ့…. ေစတန္ နင့္ရဲ့တီးတိုး ဖ်ားေယာင္သံကို ငါ့ရဲ့နားစည္ ႏွစ္ဖက္ဟာ… Read more ေစတန္