အစၥလမ္ ႏွင့္အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရား

အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရားသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း၏။ ႐ူပေဗဒသေဘာ အရဆိုလွ်င္အခ်ိန္သည္ အျဖစ္အပ်က္တို႕ကို တိုင္းတာေသာယူနစ္ တခုျဖစ္၍၊ ဒသန ပညာရွင္မ်ားအလိုအရအခ်ိန္သည္ လူ၏မွတ္ညဏ္ထဲတြင္သာရွိေသာသဘာဝဟုဆို၏။ လူတဦး ၏ အသိစိတ္အတြင္း ၌သာ အတိတ္၊ ပစၥဳပန္၊အနာဂတ္ ရွိ၍ အခ်ိန္၏… Read more အစၥလမ္ ႏွင့္အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရား