ႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္မွ သမုိင္း၀င္ လင္းဇင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္ ဖ်က္သိမ္းမည့္အေပၚ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

Originally posted on Dr Ko Ko Gyi's Blog:
ႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္မွ သမုိင္း၀င္ လင္းဇင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္ ဖ်က္သိမ္းမည့္အေပၚ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ ေအာက္တုိဘာ ၆၊ ၂၀၁၃ M-Media သုတေမာင္ ဇင္းလင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္အတြင္း႐ွိ သမုိင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏…