ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာေနရာကိုသုေတသီတို႕ေတြ႕ျပီ

တမန္ေတာ္မူဆာ (မိုးဇက္)နဲ႕ေနာက္လိုက္မ်ားရဲ့ဖာရိုဘုရင္လက္ကလြတ္ေအာင္ေျပးတဲ့ Exodus အေၾကာင္းကို က်မ္းျမတ္ကုရအန္ထဲမွာထဲမွာအတိအက်ေဖာ္ျပထားသလိုသမၼာက်မ္းစာထဲမွာ လဲေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္းဖာရိုဘုရင္ရဲ့လက္ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ေျပးရတဲ့ တမန္ေတာ္မူဆာနဲ႕ေနာက္လိုက္ မ်ား ဟာပင္လယ္နီလို႕ယူဆရတဲ့ ပင္လယ္ၾကီးကာဆီးေနတဲ့အတြက္လြတ္လမ္းမရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာကပင္လယ္ျပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းကြဲေစျပီးတမန္ေတာ္မူဆာနဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြကိုလြတ္ေျမာက္ေစျပီး၊ေနာက္မွလိုက္လာတဲ့အင္အားၾကီးမားတဲ့ ဖာရိုဘုရင္နဲ႕သူ႕ရဲ့စစ္တပ္ၾကီးေရနစ္ေသဆံုးၾကရတာကိုက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ ျပထားပါတယ္။ ၂း၅၀ အုိ-အစၥရာအီလီမ်ဳိးႏြယ္ အေပါင္းတုိ႔၊ ျပန္လည္ေအာက္ေမ့သတိရၾကကုန္ ) တရံေရာအခါ၊… Read more ပင္လယ္နီႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာေနရာကိုသုေတသီတို႕ေတြ႕ျပီ

သဘာဝေဘးဒဏ္္အလႅာ႔အမ်က္ေတာ္မဟုတ္

ပါကစၥတန္ တႏိုင္ငံလုံးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ေရေဘးကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးဒီPost ကိုေရးျဖစ္တယ္။ သဘာဝေဘးဒဏ္ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရွင္းရွင္းေလးသိရေအာင္ေအာက္ကပုံနဲ႕ စာေတြအရင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။ လူ႕သမိုင္းမွာလူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးသဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၃၁ခုႏွစ္ တရုပ္ေရေဘး လူတသန္းမွႏွစ္သန္းခြဲေသဆုံး ၁၈၈၇ခုႏွစ္  တရုပ္ျပည္ျမစ္ဝါေရေဘး လူကိုးသိန္းမွႏွစ္သန္းေသဆုံး ၁၅၅၆ခုႏွစ္  တရုပ္ျပည္ရွန္ဇီးငလွ်င္လူရွစ္သိန္းေသဆုံး(ကြဲအက္ေနေသာေရကာတာ) ၁၉၇၀ ဘဂၤလာဒရ္ွ ဘိုလားဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ေသဆံုးသူငါးသိန္း ၁၉၇၆ တရုပ္ျပည္တန္ရွန္ငလွ်င္… Read more သဘာဝေဘးဒဏ္္အလႅာ႔အမ်က္ေတာ္မဟုတ္