ဟာ့ဂ်ခရီးလမ္းညြန္

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္မေန႕ကဟာဂ်ီေဒါက္တာခင္ေမာင္ေထြးနဲ႕ ဟာ့ဂ်အေၾကာင္း စကားစပ္မိပါတယ္။ သူ႕ရဲ့၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဟာ့ဂ်အေတြ႕အၾကဳံကို ေဝမွ်ထားတဲ့ စာအုပ္အျပင္အယ္ဟာ့ဂ်ေမာင္လာနာဟာဖစ္အြတ္စမန္း နဲ႕ အယ္ဟာ့ဂ်ဆရာေဒးဗစ္ စြတ္ဗဟန္းတို႕ ၁၉၈၂က ထုတ္ေဝတဲ့လမ္းညြန္စာအုပ္ကိုပါဒီလင့္မွာဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ဒီီီေန႕ မကာေရႊျမိဳ႕ေတာ္ကိုသြားမဲ့…အိုင္တီပညာရွင္ ကထိကတေယာက္နဲ႕ဆုံ ပါတယ္။ သူက အဖြဲ႕နဲ႕သြားမွာပါ။ ရည္ရြယ္ထားတဲ့… Read more ဟာ့ဂ်ခရီးလမ္းညြန္