ႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္မွ သမုိင္း၀င္ လင္းဇင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္ ဖ်က္သိမ္းမည့္အေပၚ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

Dr Ko Ko Gyi's Blog

ႏွစ္ ၂၀၀-ေက်ာ္မွ သမုိင္း၀င္ လင္းဇင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္ ဖ်က္သိမ္းမည့္အေပၚ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္

ေအာက္တုိဘာ ၆၊ ၂၀၁၃ M-Media သုတေမာင္

ဇင္းလင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္အတြင္း႐ွိ သမုိင္း၀င္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဂူဗိမာန္မ်ား

မႏၲေလး   ။         ။      မႏၲေလးတုိင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္႐ွိ လင္းဇင္းကုန္း မြတ္စလင္မ္သုႆာန္အား  ၁၇.၁၀.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုိ႔ သခၤ်ဳိင္းေကာ္မတီ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖယ္႐ွား႐ွင္းလင္းေပးရန္ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇-ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔႐ွင္းေရးဌာနမွ လင္းဇင္းကုန္း မြတ္စလင္ သုႆာန္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာအရ လင္းဇင္းကုန္း သုႆာန္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဦးခင္ေမာင္စုိးထံသုိ႔ M-Media မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ ပါတယ္။

View original post 226 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s