ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ ဘာသာေရးပဋိပကၡဟုတ္/မဟုတ္

Source :Fcae Book by ဖင္ေၿပာင္ ဘာဘာရန္

အခန္း-၁

(၁) တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမူ ပ်က္ၿပားေစေသာ ပဋိပကၡၿဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

(က)ပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္ လတ္တေလာအေၾကာင္းရင္းမ်ား

(၁) မုဒိန္းမွုက်ဴးလြန္သူတရားခံမ်ား၊
(၂) ရဲအခ်ဳပ္တြင္ ဆြဲၾကိဳးခ်ေသဆံုးမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့ငယ္ဖြဲ ့၍ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(၃) သရက္သီးခူးထြက္သူ တရားခံအတု ၂ဦး၊
(၄) ရခိုင္ပဋိပကၡၾကီးသည္ တိုက္ဆိုင္မႈလား ဖန္တီးမႈလား၊

(၅) ၁၀ေလာင္းၿပိဳင္လူသတ္မႈ၊ (အပိုင္း-၁) တြင္ ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္သည္။

(ခ)ပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္ မူလအေၾကာင္းခံမ်ား

(၁) ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ သေဘာထားမမွန္
(၂) သမိုင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း
(၃) မမွန္သတင္းျဖန္႔ျခင္း၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း
(၄) နယ္မ်ားတြင္ အသုဘခ်ရန္ လူငယ္မ်ားမရွိ
(၅) အမိန္႔မရလွ်င္ ေရေတာင္မေသာက္ရ
(၆) (၁၉၈၂)ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူဘယ္သူလဲ အပိုင္း (၂) တြင္ေဖာ္ျပျပီး
(၇) ကမၻာကသိေသာ ကမၻာေက်ာ္ နဂါးမင္းစီမံခ်က္
(၈) ေလွစီးၿပီး ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို႔ ထြက္ေျပးၾကမလား လိုက္ခ်င္လွ်င္ ပိုက္ဆံေပး
(၉) ျပည္တြင္းေန ခရီးသြားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ၾက
(၁၀) ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို႔ ထြက္ေပါက္ေပးပါ
(၁၁) ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးထိုး ထားပါသလား
(၁၂) ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)နယ္စပ္ရွိ ခ်င္းျပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဘယ္အေပါက္မွ ထြက္ေျပးၾကသလဲ
(၁၃) ပိန္းရြက္စားၾကမလား
(၁၄) စကပ္ခြ်တ္ – ထဘီဝတ္ – ထဘီခြ်တ္ – စကပ္ဝတ္ ပဋိပကၡ၏မူလအေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ အပိုင္း (၃) တြင္ေဖာ္ျပပါမည္။
(၁၅) ရြာဘုရား ရြာသား မေလးစား
(၁၆) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လူမ်ိဳးစု (၁၃၅)မ်ိဳး
(၁၇) လူမ်ိဳးစု (၁၄၄)မ်ိဳးစာရင္း ဘယ္ေပ်ာက္ေနသလဲ (၉)မ်ိဳး ဘယ္လို ေပ်ာက္သြားသလဲ
(၁၈) အၾကမ္းဖက္သမားက ကိုဆိုဗိုႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းကို ေထာက္ျပ၍ လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း
(၁၉) ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ ဘာသာေရးပဋိပကၡဟုတ္/မဟုတ္
(၂၀) ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း
(၂၁) ပုဒ္မ(၁၄၄)ကို အကာအကြယ္ယူ၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း
(၂၂) လူမ်ိဳး(၂)မ်ိဳးၾကား ရန္တိုက္ေပးေနပါသလား
(၂၃) အင္းစိန္ေထာင္မွ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က် ႐ိုဟင္ဂ်ာ-မူဂ်ာဟစ္မ်ား၊ ဘယ္ေပ်ာက္သြားသလဲ

(၇) ကမာၻကသိေသာ ကမာၻေက်ာ္ နဂါမင္းစီမံခ်က္

နဂါးမင္းစီမံခ်က္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးကို ကမာၻႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည့္ စီမံခ်က္ၾကီးၿဖစ္သည္။ထိုစီမံခ်က္ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာကို ကမာၻၾကီးက ပို၍ ပို၍ သိခဲ့ၾကသည္။ နဂါမင္းစီမံခ်က္သည္ လူဖမ္းပြဲၾကီး၊လူသတ္ပြဲၾကီး၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ႏွိပ္စက္ပြဲၾကီး ၊အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ေၿပးပြဲၾကီးအၿဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ကမာၻ ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊INGO မ်ားကလည္း နားလည္ထားၾကသည္။ ဤၿပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ၾကသည့္၊ အာဏာရွင္မ်ားက ၎တို ့၏ေစတနာကို နားမလည္ ၾက၍ ဤကဲ့သို ့ အက်ည္းတန္ခဲ့ရသည္ဟု ၿပန္ရွင္းၾကပါသည္။ႏိုင္ငံတကာမ်ားက မအပါ၊ အၿဖစ္မွန္ကိုနားလည္ၾကပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားလည္း နဂါမင္းစီမံခ်က္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္၊အဂၤလန္၊ဂ်ပန္၊ၾသစေတးလ်၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားအပါအ၀င္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို ့ၿပန္ႏွံ ့ေရာက္ရွိ သြားၾကပါသည္။ အခ်ိဳ ့ေကာင္းစားေနၾက၊ အခ်ိဳ ့ပညာရွင္ၾကီးမ်ား ၿဖစ္ေနၾကပါသည္။ ၎တို ့သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္ရြာမွာ ေမြးဖြားၾကီးၿပင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာလူၾကီး၊ရြာမွထင္ရွားသူမ်ား ၊ဆရာ၊ဆရာမမ်ား စသည္တို ့ကိုသက္ေသ အေထာက္အထားအၿဖစ္ တင္ၿပၾကပါသည္။ ရြာႏွင့္ရြာပတ္၀န္းက်င္ရွိ ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသားမ်ား ၊ေခ်ာင္းမ်ား၊ သစ္ပင္ၾကီးမ်ား၊ သခ်ၤ ိဳင္းမ်ား စသည္စသည္ၿဖင့္အခ်က္အလက္မ်ား ၿပည့္ၿပည့္စံုစံု တင္ၿပႏိုင္ၾကပါသည္။အစစ္ေဆးခံႏိုင္ ၾကပါသည္။စကားေၿပာခြင့္၊ တင္ၿပခြင့္မ်ား က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ၿပန္ ့ရရွိၾကပါသည္။ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ ့အစည္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဟသၤာစီမံခ်က္ ။ ။ ဟသၤာစီမံခ်က္သည္ နဂါးမင္းစီမံခ်က္အရ ေမာင္းထုတ္ခံရသူမ်ားကို ၿပန္လည္လက္ခံသည့္ စီမံခ်က္ခ်က္ၾကီး ၿဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေစတနာအၿပည့္အ၀ၿဖင့္ ၿပန္လည္လက္ခံခဲ့သည္ဟု အာဏာရွင္ကအသံေကာင္း ဟစ္ခဲ့သည္။ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေၿမသို ့ ၿပန္ၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာကဖိအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။အခ်ိဳ ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက အာဏာရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ကို ယံုၾကည္၍ အိမ္ၿပန္လာခဲ့ၾကပါသည္။အခ်ိဳ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက၊ အာဏာရွင္၏ ေၾကညာခ်က္ကို လွည့္စားမႈတစ္ရပ္အၿဖစ္သာ မွတ္ယူၾကသည္။ယေန ့တိုင္ အိမ္မၿပန္ၾကသူမ်ား ရွိပါသည္။ယခုအႏွစ္၄၀ ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ၿပီၿဖစ္ေသာ္လည္း၊ ယေန ့တိုင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ၿပားမ်ား ထုတ္မေပးေသးပါ။ စိစစ္ေဆးေရးကိစၥမ်ားလည္း မၿပီးေသးပါ။ အခ်ိဳ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဆိုလွ်င္ ၁၂ၾကိမ္၊၁၂ခါ၊ စစ္ေဆးခံထားၿပီးၿဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္မၿပီးေသးပါ။လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို တစ္သက္တြင္ တစ္ၾကိမ္သာစစ္ေဆးဆံုးၿဖတ္သင့္သည္။ မီးေသ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ၿဖစ္သင့္ပါသည္။မေသမခ်င္း အခါခါ ေခၚယူစစ္ေဆး ဒုကၡေပးၿခင္းမ်ိဳးၿဖစ္ေနပါသည္။ အခါခါစစ္ေဆးခံ ေနရသည္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ သိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို ့မွသာပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းခံကို အမွန္အတိုင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္။ ယခုအခါရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ကမန္မ်ား၏ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ၿပားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို အၿပီးသတ္ေစလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံသားသံသယဆိုသည့္ လက္ကိုင္တုတ္ကို အၿပီးေၿမၿမဳပ္သၿဂၤ ိဳဟ္ရန္အထူး အေရးၾကီးပါသည္။ဒီတုတ္ၾကီးၿဖင့္ ရိုက္ေနသည္မွာ အႏွစ္၄၀ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ၊ ယခုအခ်ိန္ထိ၊ ဒီတုတ္ၾကီးၿဖင့္ ရမ္းေနသည္မွာ ရွက္ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။လ၀ကအာဏာရွိသူမ်ားလည္း အလြန္ခ်မ္းသာေနၿပီ ၿဖစ္သည္။ ေတာ္သင့္ပါၿပီ။ ႏိုင္ငံသားသံသယဆိုသည့္ စကားရပ္၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ စားမကုန္ေသာက္မကုန္ ၿဖစ္ေနၾကပါသလား။ ဤအခ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ မွအေလးအနက္သိေစလိုပါသည္။ယခုၿဖစ္ရသည့္ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းခံမ်ားအနက္မွ တစ္ခု လည္းၿဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္လွ်င္ရႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ဤအခ်က္ကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေၿဖေလွ်ာ့ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

(၈) ေလွစီးၿပီး ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို ့ ထြက္ေၿပးၾကမလား၊ လိုက္ခ်င္လွ်င္ ပိုက္ဆံေပး ။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပင္လယ္သမုဒၵရာထြက္လမ္းမွ အခ်ိဳ ့ထြက္ေၿပးၾကသည္။ အလြယ္တကူ ထြက္ေၿပး၍မရ၊ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူမ်ားသာလွ်င္ ထြက္ေၿပးခြင့္ရသည္။ ေရထဲကအာဏာပိုင္မ်ားကို ပိုက္ဆံေပးၾကရသလို ကုန္းေပၚက အာဏာပိုင္မ်ားကိုလည္း ပိုက္ဆံေပးၾကရသည္။ပိုက္ဆံေပးႏိုင္မွ ထြက္ေၿပးခြင့္ရသည္။ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ားေသာ သစ္သားေလွငယ္မ်ားၿဖင့္ ေၿပးၾကသည္။ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ကေလးငယ္မ်ား ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားပါ ပါသည္။ေရႊ ့ေၿပာင္းလုပ္သားမ်ားအၿဖစ္ ေၿပးၿခင္းမဟုတ္၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္မဟုတ္၊ အကယ္၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ဆိုလွ်င္ လူငယ္မ်ားသာပါၾကမည္။ယခုမူ ထိုသို ့မဟုတ္၊ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အၿပီးအပိုင္ လြတ္ေၿမာက္ရန္ သက္စြန္ ့ဆံဖ်ားထြက္ေၿပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘယ္ေရာက္ေရာက္၊ဘယ္ေပါက္ေပါက္၊ထြက္ေၿပးၿခင္း ၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ့ပင္လယ္ထဲတြင္၊ေလွႏွစ္ၿမဳပ္၍ ေသဆံုးၾကသည္။အခ်ိဳ ့အိႏိၵယကၽြန္းမ်ားတြင္ကယ္တင္ခံရပါသည္။ အခ်ိဳ ့ ကိုုထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကယ္ဆယ္ၾကသည္၊ အခ်ိဳ ့ကို အစာေရစာေပး၍ ပင္လယ္ထဲသို ့ၿပန္လည္ေမွ်ာ္ေပးၾကပါသည္။ အခ်ိဳ ့ႏိုင္ငံ မ်ားကဒုကၡသည္အၿဖစ္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ဤသို ့ၿဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ INGOမ်ားႏွင့္၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက ကူညီၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ က်န္ရစ္သူရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကလည္း တစ္ေယာက္မက်န္ အလားတူေၿပးလိုၾကပါသည္။ ၎ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မည့္အစား၊ ထြက္ေၿပးခြင့္ေပးသင့္သည္။ ပိုက္ဆံလည္းမေတာင္းသင့္ပါ။ ဤသို ့ ထြက္ေၿပးခြင့္ေပးၿခင္းသည္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿခင္းထက္ ပို၍ေကာင္းပါသည္။သို ့မဟုတ္လွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမား၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္သမားမ်ား၏ အသံုးခ်ခံမ်ားလည္းၿဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။စာမတတ္ေပမတတ္ၿဖင့္ အရိုင္းအစိုင္းမ်ားလည္း ၿဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေနာင္ေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနရေသာ၊လူငယ္အုပ္စုၾကီးေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ အနာဂတ္ေပ်ာက္ေနသည့္ လူငယ္မ်ားေပၚေပါက္မည့္အစား ၎တို ့ကိုပိုက္ဆံမယူဘဲ ထြက္ေၿပးခြင့္ေပးသင့္သည္။ ၎တို ့ကလည္း အေၿခအေနဆိုးရြားသည့္ ေမြးရပ္ေၿမတြင္ ေနထိုင္ၿခင္းထက္ ပင္လယ္ထဲတြင္ေသၿခင္းက ပို၍ေကာင္းၿမတ္ သည္။သို ့မဟုတ္ပါက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၿခင္းကပို၍ေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ ့အစည္းမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားက ေထာက္ပံ့ေကၽြးေမြးၾကမည္။ေမြးရပ္ေၿမတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မေနလိုေတာ့ပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ကိစၥကိုအၿပီးသတ္ေၿဖရွင္းေပးသင့္ပါသည္။ ယခင္ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီေခတ္က ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို အၿပီးသတ္ေၿဖရွင္းေပးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။အကယ္၍သာ ဦးေန၀င္းကစစ္အာဏာမသိမ္းခဲ့လွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ ေပၚေပါက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိ၊ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့ၿခင္း၏ ဆိုးရြားေသာ ရလဒ္အၿဖစ္ယခုအေမြရရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ကိုယ္ေမႊးတဲ့မီးကို ကိုယ္မၿငိွမ္းႏိုင္ ၿဖစ္ေနပါသည္။ၿပသနာသည္သည္ ယခုအခ်ိန္ထိမေရာက္သင့္ပါ။ ယခုအခ်ိန္သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီသို ့ ဦးတည္ေနသည့္အလြန္အေရးၾကီးသည့္ အခ်ိန္အခါလည္းၿဖစ္သည္။ၿပသနာၾကီး ကလည္း ေဆြးေၿမ ့ေနၿပီၿဖစ္သည္။ၿပသနာအေဟာင္းၾကီးၿဖစ္သည္။ ဤၿပသနာထပ္ခါတလဲလဲေပၚေနၿခင္းသည္ လံုး၀ မၿဖစ္သင့္ပါ။ယခင္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္က ေမယုနယ္ၿခားခရိုင္ကို ဗဟိုအစိုးရက တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ ကိုသတိၿပဳသင့္ပါသည္။ယခု ရခိုင္ၿပည္နယ္အစိုးရ၏ တုိက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္၊ လက္ရွိဖြဲ ့စည္းပံုၿဖင့္ ၿဖစ္ႏိုင္မၿဖစ္ႏိုင္ သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပည္နယ္ ၿဖစ္ခါစအခ်ိန္တြင္ပင္လွ်င္ ဤမွ် ၾကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားၿဖစ္လွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ယခုထက္ပို၍ၾကီးမားေသာ ပဋိပကၡမ်ားလည္း ၿဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ဘက္စံုေထာင့္စံုသံုးသပ္ရာတြင္ ဤအခ်က္ကိုလည္း အေလးအနက္ထည့္သြင္းသံုးသပ္ရန္လိုပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယခုအခါမိမိတို ့၏ အမည္ကိုပင္လွ်င္ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ဆံုးၿဖတ္ၿပ႒ာန္းခြင့္မရ၊ မိမိတို ့ မၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင့္ ေခၚဆိုခံေနရပါသည္။ ဤသို ့ဆိုလွ်င္ေလွစီးေၿပးသူမ်ားကို အၿပစ္ဆို၍မရ၊ ၎တို ့လူစာရင္းတြင္ပင္ မ၀င္ေတာ့၊ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ေရး မၿဖစ္ေရးကို အစိုးရကဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို ့ေသာ္ရိုဟင္ဂ်ာသည္ မိမိတို ့၏ အမည္ကို မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခၽြယ္ၿပ႒ာန္းခြင့္ရွိပါသည္။စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အေနၿဖင့္ ဤအခ်က္ကို အေလးအနက္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။ ဤအၿငင္းပြားမႈသည္ ေရရွည္မၿဖစ္သင့္ပါ၊ ဤအၿငင္းပြားမႈသည္ ယခုပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ားနက္မွ တစ္ခုလည္းၿဖစ္ေၾကာင္းရႈၿမင္ပါသည္။

(၉) ၿပည္တြင္းေနခရီးသြားမ်ားအား သတ္ၿဖတ္ၾက ။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံၿခားသားခရီးသြားမ်ားအား ကူညီၾကပါဟု ေၾကာ္ၿငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ေနရာအႏွံ ့ေတြ ့ေနရပါသည္။ ၿပည္တြင္းခရီးသည္မ်ား ေတာင္ကုတ္တြင္ သတ္ၿဖတ္ၿပီး၊ တရားခံမေဖာ္ႏိုင္သည့္ ယခုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ထိုေၾကာ္ၿငာမ်ိဳး ဖတ္ရသည့္အခါ ေတာင္ကုတ္လူသတ္မႈကို သတိရမိပါသည္။ႏိုင္ငံၿခားသားခရီးသည္မ်ားထက္ ၿပည္တြင္းခရီးသည္မ်ားက ပို၍အေရးၾကီးပါသည္။ၿပည္တြင္းေနခရီးသည္မ်ား သတ္ၿဖတ္ၿခင္းသည္ ပဋိပကၡၾကီးတစ္ခုအသြင္ၿဖင့္ ၾကီးၾကီးမားမား ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္သည္။ႏိုင္ငံၿခားခရီးသည္ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးအား သတ္ၿဖတ္ခဲ့သည့္အမႈ၊ ဘာမွ်ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ ၿဖစ္လာသည္ကိုမၾကားရပါ။ၿပည္တြင္းခရီးသည္မ်ားကို ဟိုေနရာဂိတ္ဖြင့္စစ္၊ဒီေနရာဂိတ္ဖြင့္စစ္၊ စစ္ေဆးမႈအထပ္ထပ္၊ေငြေတာင္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေထာက္ခံခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးၿပရန္ ၾကံဳေတြ ့ရပါသည္။အထူးသၿဖင္ ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ခရီးသည္မ်ား အခက္ခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကံဳရပါသည္။ ထိုအခက္ခဲမ်ားကိုလက္ေတြ ့က်က် ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နဂါမင္းစီမံခ်က္အခ်ိန္မွစ၍ ယခုႏွစ္ေပါင္း၄၀တိုင္ ၿပည္မမွအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ရခိုင္ေဒသသို ့မသြားရဲ ၾကပါ။လ၀ကမ်ားကို ေၾကာက္ရသည္၊ အၿပန္တြင္ၿပန္လမ္းမရွိ၊ တဖက္ႏိုင္ငံမွခိုး၀င္လာသည္ဟု စြပ္စြဲခံရၿပီး၊ အဖမ္းခံရပါမည္။ အတင္းအၾကပ္ေၿဖင့္ခ်က္၊၀န္ခံခ်က္၊ မ်ားေပးရမည္ၿဖစ္သည္။ ေထာင္အတြင္းအရိုးေဆြးသြားမည္ကို ေၾကာက္ရပါသည္။

ယခုအခါ လ၀က ထက္ဆိုးေသာ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္အစြန္းေရာက္မ်ားကိုလည္း ေၾကာက္ရပါသည္။ရခိုင္ေဒသသည္ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ေဒသၿဖစ္သည္။ၿပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားအားလံုး ခရီးသြားရန္ေၾကာက္ရြံ ့ေသာေဒသလည္းၿဖစ္သည္။ ထိုသို ့ဆိုလွ်င္ ဤေဒသသည္ အဘယ္သို ့စီးပြားဖြြံ ့ၿဖိဳးအံ့၊ ၿပည္တြင္းခရီးသည္မ်ား မသြား၀ံ့ေသာေနရာသို ့ ႏိုင္ငံၿခားခရီးသည္မ်ား အဘယ္ကဲ့သို ့ သြားအံ့။ႏိုင္ငံၿခားခရီးသည္မ်ားကို ကူညီပါဟု မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ မည္သူမွ် သြားရဲၾကမည္မဟုတ္။အထူးသၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿခားသားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ခရီးသည္မ်ား သြား၀ံ့ၾကမည္မဟုတ္ေပ။ယေန ့တိုင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို ့ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ ကူညီလိုသူမ်ားဟန္ ့တားေႏွာက္ယွက္ခံေနရ ေၾကာင္းသိရပါသည္။အစြန္းေရာက္မ်ားက ယခုတိုင္အုပ္စုဖြဲ ့ေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္း သိရပါသည္။ထိုအေၿခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ ခရီးသြားလႈပ္ရွားခြင့္သည္ လံုး၀မၿဖစ္ႏိုင္။ထို ့ေၾကာင့္အုပ္စုဖြဲ ့ အၾကမ္းဖက္ေနသူမ်ားကို ခ်က္ၿခင္းအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ ေတာင္ကုတ္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေရးယူဖမ္းဆီးၿခင္းမခံရေသးသည့္အတြက္ ထိုအဖြဲ ့ က ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္ေနသည္ဟု သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ ရႏိုင္ပါသည္။တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာအေၿခေနသို ့ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္ အၾကမ္းဖက္မ်ား၊ အစြန္းေရာက္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူႏိုင္မွသာလွ်င္ အနာဂတ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား မၿဖစ္ေအာင္တားဆီးႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

(၁၀) ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲသို ့ ထြက္ေပါက္ေပးပါ။

လ၀က၀န္ၾကီးႏွင့္ ႏိုင္ငံၿခားသတင္း႒ာန၏ ေမးၿမန္းခန္းတြင္ ရခိုင္ၿပည္နယ္မွအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၊(ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား)သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀ခန္ ့က ေရႊ ့ေၿပာင္းလာသူမ်ား ၿဖစ္သည္။ လ၀ကမွ လာဘ္စား၍ ခိုသြင္းလာၿခင္းဆိုသည္မွာ မဟုတ္မမွန္ပါ။ ခိုးသြင္းလာလွ်င္လည္း အေထာက္အထားၿဖင့္တိုင္ၾကားပါ၊ အေရးယူပါမည္၊လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀ေက်ာ္ က ေရာက္လာသူမ်ားဆိုလွ်င္ အလိုအေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံသားမၿဖစ္ဘူးလားဟူ၍ေမးရာတြင္ ၀န္ၾကီးက ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုသည္ဟု ေၿဖပါသည္။အနည္းအက်ဥ္းလည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလက္မွတ္ေပးထားၿပီးဟု ေၿဖသည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား နားလည္ထားသည္မွာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေစာင့္ရမည္ကို မသိႏိုင္ပါ။ ရႏိုင္မရႏိုင္အေၿဖ ကိုပင္လွ်င္ ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ၊ ယခုအခ်ိန္ထိ အနည္းအက်ဥ္းသာ ထုတ္ေပးရေသးသည္ဟုဆုိလွ်င္ ၊ ေနာက္ထပ္ထုတ္မေပး ပါႏွင့္ဟု အၾကံေပးလိုပါသည္။၎တို ့အားလံုးကို ပင္လယ္ထဲသို ့ ေမာင္းထုတ္လိုက္သည္က ပို၍ ေကာင္းသည္ဟု အၾကံၿပဳလိုပါသည္။ မ်ိဳးခ်စ္မ်က္ကန္းမ်ားကလည္း လူၾကီးမင္းအား သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သဖြယ္ လက္ခုပ္ၾသဘာတီး၍ ေသာင္းေသာင္းၿဖၿဖ အားေပးၾကပါလိမ့္မည္။ လူထုေထာက္ခံၾကိဳဆိုပြဲမ်ားလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ေန ့ခ်င္းညခ်င္း အမ်ိဳးသားသူရဲေကာင္းၾကီး အၿဖစ္ေရာက္ရွိိသြားပါမည္။

အကယ္၍ထိုသို ့ေမာင္းထုတ္ရန္ မၿဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ၿပင္ပါ။ ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿပ႒ာန္းပါ။ ဤၿပ႒ာန္းခ်က္သည္ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္အာဏာ သက္ေရာက္ခြင့္ရွိေၾကာင္းပါ ၿပ႒ာန္းပါ။ ၎ရိုဟင္ဂ်ာတို ့ကို ႏွစ္ေပါင္း၁၂၀အထိ ႏိုင္ငံသားမေပးဘဲ၊ ရက္စက္စြာဖိႏွိပ္ထားမည့္အစား၊ၿပတ္ၿပတ္သားသား ၊ ဆံုးၿဖတ္ ရမည့္အခ်ိန္သို ့ ေရာက္ၿပီဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ယခုပဋိပကၡၿဖစ္ရသည့္မူလ အေၾကာင္းခံမ်ားကို စဥ္းစားမည္ဆိုလွ်င္ ဤအခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ထားရန္ မသင့္ပါ။

လ၀က ႒ာနအေနၿဖင့္ ၿပည္မမွာလည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မရရွိသူမ်ား၊ မ်ားစြာရွိသည္ဟုသိရပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားလည္း ၿပန္ၾကားခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရဘဲ၊ အခ်ိန္စြဲခံရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း လည္းေကာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားေစတနာမွန္ရန္လည္း လိုပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ားအေနၿဖင့္ ရခိုင္ၿပည္နည္ပဋိပကၡသည္၊ လ၀ကလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လ၀က၀န္ထမ္းမ်ား၏ ေစတနာႏွင့္လည္းေကာင္း၊ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္း သံုးသပ္လိုပါသည္။

(၁၁) ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးထားပါသလား ။

ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကို ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္သာ ထိုးၾကရၿပီး ဘဂၤလားေဒရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ညာဘက္လက္ေမာင္းတြင္ထိုးၾကရပါသည္။ လက္ေမာင္းကို စစ္ေဆးၾကည့္ရံုၿဖင့္ ဘယ္ႏိုင္ငံသားၿဖစ္ သည္ကို အၾကမ္းအားၿဖင့္ ခြဲၿခားႏိုင္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္၊ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ၿဖစ္ေၾကာင္း အၿခားအေထာက္အထား မ်ားစြာလည္း တင္ၿပႏိုင္ပါသည္။ ၎တို ့ကို ခိုး၀င္ပါသည္ဟု မေတာ္မတရားစြပ္စြဲသူတို ့က ၀ါလံုးရွည္ၿဖင့္မရမ္းသင့္ပါ။ ေမာင္ၿဖဴ၊ ေမာင္နီ စသည္ၿဖင့္အတိအက် စြပ္စြဲသင့္ပါသည္။တရားဥပေဒရွိၿပီးၿဖစ္၍ တရားဥပဒႏွင့္အညီသာအေရးယူသင့္ ပါသည္။စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ခုခံေၿဖရွင္းခြင့္ေပးရပါမည္။ ပြင့္လင္းေသာလူအဖြဲ ့အစည္းၿဖစ္ရပါမည္။ INGO,NGOမ်ားကို တက္ေရာက္နားေထာင္ခြင့္ၿပဳရပါမည္။ ဥပေဒအရ မီးေသဆံုးၿဖတ္ၿပီး သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တရားဥပဒအရ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းမရွိဘဲ၊ ၀ါလံုးရွည္ၿဖင့္ ရမ္းေနၿခင္းမွာ ပဋိပကၡၿဖစ္ေစလိုသူမ်ား၏ မမွန္ကန္သည့္ေစတနာပါသည္ဟု ဆိုၿခင္ ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္မ်ား အေနၿဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အထပ္ထပ္စစ္ေဆးၿခင္းကို ရပ္သင့္ၿပီဟု ၿမင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ၿပားမ်ားကို အၿမန္ဆံုး(ခ်က္ခ်င္း) ထုတ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

(၁၂) ခ်င္းၿပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ(ရွ္) နယ္စပ္ရွိခ်င္းၿပည္သူမ်ား ႏိုင္ငံၿခားသို ့ဘယ္အေပါက္မွ ထြက္ေၿပးၾကသလဲ။

ခ်င္းမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္ ပါ၀င္သည္။အခ်ိဳ ့ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားလည္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားနည္းတူ ဖိႏွိပ္ခံၾကရပါသည္။ဘာသာေရးအရလည္း ဖိႏွိပ္ခံၾကရသည္ဟု ယံုၾကည္သူမ်ားရွိသည္။အခ်ိဳ ့ၿမန္မာ တိုင္းရင္းသား ခ်င္းၿပည္သူမ်ား ၿပည္ပသို ့ထြက္ေၿပးလိုၾကပါသည္။ထိုသို ့ထြက္ေၿပးရာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံကိုၿဖတ္၍ ၿပည္ပသို ့ထြက္ေၿပးၾကပါသည္။ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္) ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္လွ်င္လြတ္လပ္သည့္ကမာၻၾကီးထဲေရာက္သြားသည္ႏွင့္တူ သည္။ ဘယ္ႏိုင္ငံသို ့မဆိုအလြယ္တကူသြားႏိုင္သည္။ဟုတ္ မဟုတ္ ၿပည္ပေရာက္ခ်င္းမ်ားကိုပြင့္လင္းေသာ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းထူေထာင္သူမ်ား အေနၿဖင့္ေမးၿမန္းေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္ေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားလည္း ဘဂၤလားရဲမ်ားကို ပိုက္ဆံေပး၍ၿပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို ့ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံမွ အလြယ္တကူသြားႏိုင္ၾကပါသည္။
အကယ္၍ ရန္ကုန္မွသြားမည္ဆိုလွ်င္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)မွသြားသည္ထက္ ေငြကုန္ေၾကးက် ၂ဆမွ၃ဆအထိ ပိုကုန္ပါမည္။ ထုိေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)မွ ၿဖတ္သန္းသြားလာသည္က ပို၍မ်ားသည္။ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံသားမ်ား ေထာင္ႏွင့္တူေသာႏိုင္ငံသို ့ ခိုး၀င္ရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု အမ်ားကဆိုၾကသည္။ၿမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွသာ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ကိုၿဖတ္ ၍ႏိုင္ငံတကာသို ့ သြားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ထိုေၾကာင့္ ဤအခ်က္ကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွသတိၿပဳလိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ လက္ေတြ ့အၿဖစ္မွန္မ်ား ႏွင့္မကင္းကြာသင့္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။အစိုးရသတင္းစာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အာေဘာ္ကိုသာယံၾကည္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ေတြ ့အၿဖစ္မွန္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာသြားပါမည္။နား၊ မ်က္စိ ဖြင့္၍ အစိုးရက မသိနားမလည္ေသးေသာ လက္ေတြ ့အၿဖစ္အပ်က္အမွန္မ်ားကို သိေအာင္ၾကိဳးစားရပါမည္။
ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံ ဒါကာၿမိဳ ့ေတာ္တြင္ခိုလံႈ၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား ႏိုင္ငံေရးတက္တက္ၾကြၾကြ လႈပ္ရွား သံမ်ားကို ႏိုင္ငံၿခားသတင္း႒ာနမ်ားမွ မၾကာမၾကာ ၾကားရပါသည္။အကယ္၍ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံသားမ်ား ရန္ကုန္သို ့လာ၍ဤသို ့ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားလွ်င္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္နန္းစံရမည္သာၿဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)ႏိုင္ငံႏွင့္ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤသို ့ၿခားနားသည့္ အၿခားအခ်က္ မ်ားစြာရွိသည္။ လြတ္လပင္ခြင့္မ်ားလည္း မ်ားစြာၿခားနားပါသည္။ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)မွ ခိုး၀င္သည္ဟု စြပ္စြဲရာတြင္လက္ေတြ ့အေၿခအေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ မုန္းတီး၍ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)မွ ခိုး၀င္လာသည္ဟု စြပ္စြဲၾကၿခင္းလည္းၿဖစ္သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ အနာဂတ္တြင္ပဋိပကၡထပ္မံ မေပၚေပါက္ေရးအတြက္ အရွိတရားမ်ားကို မ်က္ကြယ္ၿပဳ၍ ေၿဖရွင္းၾကမည္ဆိုလွ်င္မည္သို ့မွ်ေအာင္ၿမင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အႏွစ္၄၀ေက်ာ္ ထပ္မံအခ်ိန္ကုန္ရန္သာ ရွိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့(ရွ္)မွ ခိုး၀င္လာသည္ဆိုသည့္အခ်က္သည္ ယုတၳိလံုး၀မရွိပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အၿမန္ဆံုးႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ၿပားမ်ားထုတ္ေပးပါရန္ ထပ္မံ အၾကံၿပဳတင္ၿပအပ္ပါသည္။

(၁၃) ပိန္းရြက္စားၾကမလား။

ႏြားမ်ားသည္ ၿမက္စားၾကပါသည္၊သို ့ေသာ္ ပိန္းရြက္မစားပါ။ေၿမာက္ကိုရီးယားတြင္ ၿပည္သူမ်ားၿမက္စားၾကရသည္ ဟုသတင္း႒ာနမ်ားတြင္ ၾကားရပါသည္။ သို ့ေသာ္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ပိန္းရြက္သာမက၊ပိန္းဥလည္းစား၊ပိန္းႏြယ္လည္းစား၊ ပိန္းရိုးလည္းစား၊ပိန္းပြင့္လည္းစား၊ ပိန္းတစ္ပင္လံုးစားၾကရပါသည္။ အကယ္၍ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားေနရတြင္ အၿခားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးၿဖစ္လွ်င္ မ်ိဳးတံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါသည္။ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ၿဖစ္၍သာ ဤသို ့ဒုကၡခံ၍သစ္ဥ၊သစ္ဖု၊သစ္ရြက္ မ်ိဳးစံုစား၍ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ငွက္ေပ်ာဖူးႏွင့္ငွက္ေပ်ာအူတိုင္မ်ားကိုလည္း စားၾက ရသည္ ။ ထင္းခုတ္၊၀ါးခုတ္၊ေတာတက္၊ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။မည္သူမွ် သူေ႒းၿဖစ္ရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက သူမ်ား မဟုတ္၊ေၿပးလိုၾကသူမ်ားသာၿဖစ္သည္။၎ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘာသာေရးအရတိုက္ခိုက္ေနၾကသူမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ငါးဖမ္းသြားၾကသည့္အခါ၊ ငါးပါလွ်င္ပါ၊ မပါလွ်င္ကုလားပါသည္ဟု ေစာ္ေစာ္ကားကားစြပ္စြဲၾကသည္။ ေရတပ္ကို ပိုက္ဆံေပး၍ ခိုး၀င္ၾကသည္ဟု စြပ္စြဲၾကသည္။ ဤသို ့မတရားစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရပ္တံ့သြားေအာင္ ဤစံုစမ္း စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

(၁၄) စကပ္ခၽြတ္ထမီ၀တ္၊ ထမီခၽြတ္စကပ္၀တ္၊ ပဋိပကၡ၏ မူလအေၾကာင္းခံတစ္ရပ္။

စာေရးဆရာမ (ႏွင္းပန္းအိမ္)၏အေမွာင္ခန္းအတြင္းမွ သူရဲေကာင္းတို ့၏ တိုင္းၿပည္ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿခား သတင္း႒ာနတစ္ခုမွ အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္တြင္ ေထာင္၀င္စာသြားေရာက္ေတြ ့ဆံုေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ (ရိုဟင္ဂ်ာ)မ်ားေထာင္၀င္စာေတြ ့ရန္အမည္စာရင္းေခၚသည့္အခါ အလွ်င္အၿမန္ စကပ္ခၽြတ္၍ ထမီေၿပာင္း၀တ္ရပါသည္။ ၿပီးေနာက္အမည္စာရင္း ေခၚသည့္ေနရာသို ့ သြားရပါသည္။အမည္ပါမပါနားေထာင္ ရၿပီး အမည္မပါလွ်င္ ၿပန္သြားရၿပီး ထမီခၽြတ္၍ စကပ္ၿပန္၀တ္ရပါသည္။ေနာက္တခါ အမည္ေခၚသည့္အခါ စကပ္ခၽြတ္၍ ထမီ ၿပန္၀တ္ၾကရပါသည္။

ဤသို ့ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာၿပဳလုပ္ၿပီးမွ ေထာင္၀င္စာတစ္ၾကိမ္ ေခတၱခဏသာ ေတြ ့ခြင့္ရၾကပါသည္။ ေထာင္၀င္စာမွာလည္း ငၿငဳတ္သီးေတာင့္အနည္းငယ္ႏွင့္ဆားအနည္းငယ္သာ ပါရွိပါသည္။အၿခားစားစရာမ်ား မပါရွိပါ။ ဆင္းရဲလြန္း၍၊ ဆားႏွင့္ငၿငဳတ္သီးေတာင့္သာ တတ္ႏိုင္ၾကပါသည္ ။အလြန္ေၾကကြဲစရာဖိႏွိပ္မႈ၊ရက္စက္မႈ ၊ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ လူ ့ဂုဏ္သိကၡာကိုဆိုးရြားစြာခ်ိဳးႏွိမ္မႈ၊စက္ဆုတ္ဖြယ္ရာအၿပဳအမူၿဖစ္၍၊ကမာၻကသိေအာင္၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား သိေအာင္ ဗုဒၶဘာသာစာေရးဆရာမတစ္ဦးက ရဲရင့္စြာ အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။

၎အၿပင္ေမာင္းေတာေထာင္တြင္ အဖမ္းခံထားရေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူငယ္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) တစ္ဦးအေၾကာင္း အသံလႊင့္ခဲ့ပါသည္။ ထိုလူငယ္သည္ ေမာင္းေတာမွ ဘူးသီးေတာင္သို ့ေထာက္ခံခ်က္မပါဘဲ အလုပ္လာလုပ္သည့္အတြက္ အဖမ္းခံရၿခင္းၿဖစ္သည္။ သားေဇာႏွင့္မိခင္အိုၾကီးသည္ အလြန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ေတာ ၊ေတာင္ကိုၿဖတ္၍ ေၿခလွ်င္ခရီးၿဖင့္ ေမာင္းေတာမွ ဘူးသီးေတာင္ေထာင္သို ့ သားကိုေတြ ့ရန္လာပါသည္။ေထာင္ေရွ ့တြင္ရွိေနၾကေသာ ၿပည္သူမ်ားက မိခင္အို အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ၾက၍ မိခင္အိုၾကီးတြင္ မွတ္ပံုတင္ရွိသလားဟုေမးၾကပါသည္။ အေမအိုၾကီးက မရွိဟု ေၿဖသည္။ထိုအခါ ပတ္၀န္းက်င္ရွိလူအားလံုးက စိုးရိမ္ပူပန္သြားၾကကာ အေမအိုၾကီးကိုလည္း ေထာင္၀င္စာမေတြ ့ဘဲ ၿပန္သြားၾကရန္ ၀ိုင္း၀န္း၍ ေၿဖာင္းဖ်ၾကပါသည္။ အေမအိုၾကီးပါ ထပ္မံအဖမ္းခံရမည္ကို အားလံုးကရွင္းၿပၾကပါသည္။သားေဇာကပ္ေနေသာ အေမအိုၾကီးသည္ သားေဇာ္ၿဖင့္ ဘာကိုမွ်မသိေတာ့ပါ။အားလံုးက အတန္တန္ေၿဖာင္းဖ်မွ ဘူးသီးေတာင္မွေမာင္းေတာသို ့ ၿပန္သြားပါသည္။
ဤအၿဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ပံုၿပင္မဟုတ္၊ဇတ္လမ္းထြင္ၿခင္းမဟုတ္၊ ကမာၻကသိၿပီးသား အၿဖစ္အမွန္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသာၿဖစ္သည္။ဤသို ့ေၾကကြဲစရာ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ အေၾကာင္းခံမ်ားမရွိဘဲ ပဋိပကၡ မၿဖစ္ေပၚႏိုင္။ ဤအေၾကာင္းခံမ်ားကို ဖယ္ရွားကုစားႏိုင္ရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အၿမန္ဆံုး ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးပါရန္ အေလးအနက္အၾကံၿပဳတင္ၿပအပ္ပါသည္။ ဤေနရာမွေန၍ စာေရးဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္ အားအထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာတစ္ဦးအေနၿဖင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲၿခားဘဲ အရွိကိုအရွိအတိုင္း ကမာၻသိေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ အထူးေလးစားမိပါသည္။ဆရာမ၏ ေၿပာင္ေၿမာက္သည့္ သတိၱကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ေကာ္မရွင္လူၾကီးမ်ားလည္း လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

Advertisements

One thought on “ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ ဘာသာေရးပဋိပကၡဟုတ္/မဟုတ္

  1. yooetar says:

    ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ လိုခ်င္လို႔ေရးထားတဲ့စာမွန္းသိသာ ေနပါတယ္။ ဘယ္ဘာသာကမ်ား မင္းတို႔ကိုဘာေၾကာင့္တိုက္ခိုက္ မွာလဲ။ ဘယ္လူမ်ိဳးက မင္းတို႔ကိုဘာေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္မွာလဲ။ သိပ္မစြပ္စြဲ ပါနဲ႔ကြာ။ မင္းဘာကိုရည္ရြည္ေရးမွန္း သိသာေနပါတယ္။ ဒီဆိုက္မွာ မင္းတို႔ရဲ့ ၀ါဒလႊမ္းမိုးေရးေတြက ဖံုးမရၿဖစ္ေနၿပီ။ သိပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s