အစၥလမ္ ႏွင့္အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရား

အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရားသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း၏။ ႐ူပေဗဒသေဘာ အရဆိုလွ်င္အခ်ိန္သည္ အျဖစ္အပ်က္တို႕ကို တိုင္းတာေသာယူနစ္ တခုျဖစ္၍၊ ဒသန ပညာရွင္မ်ားအလိုအရအခ်ိန္သည္ လူ၏မွတ္ညဏ္ထဲတြင္သာရွိေသာသဘာဝဟုဆို၏။

လူတဦး ၏ အသိစိတ္အတြင္း ၌သာ အတိတ္၊ ပစၥဳပန္၊အနာဂတ္ ရွိ၍ အခ်ိန္၏ ႏိႈင္းရသေဘာတရားကို အိုင္းစတိုင္း ၏ ရီေလတီဗိတီ သီဝရီ က တသမတ္တည္းမရွိဟုသက္ေသ ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

အလြယ္နားလည္ေအာင္ဆိုရလွ်င္ အလြန္စည္ကားတိုးတက္ေသာ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးတြင္ ေနထိုင္၍

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာသူတေယာတ္အတြက္တေန႕တာအခ်ိန္သည္ အလြန္တရာျမန္ဆန္ျပီး၊ လူသူ

မေရာက္မေပါက္သည့္ ဇနပုဋ္ တြင္ေနေသာႏြားေက်ာင္းသားတဦး အတြက္ အခ်ိန္သည္အလြန္တရာေႏွးေကြးေပမည္။

ေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ေနသူတဦး အတြက္လြတ္ရက္ကို ေမွ်ာ္၍ အလြန္ၾကာျမင့္သည္ ဟုယူ ဆမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေထာင္၏ အျပင္ဖက္တြင္ေနထိုင္သူ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြါးေရး လုပ္ငန္းရွင္တဦးအဖို႕တေန႕တာသည္ အလြန္အခ်ိန္တိုသည္ဟုမွတ္ယူေပမည္။

အခ်ိန္၏ သေဘာသည္သာမန္လူတဦးအဖို႕မိမိ ၏ မွတ္ညဏ္ မွ မွတ္မိေသာျဖစ္ရပ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္

စဥ္းစား ၍ ၾကာသည္ ျမန္သည္ ဟုမွတ္ယူေသာသေဘာျဖစ္၏။အကယ္၍ ထိုသူ၌ မွတ္ညဏ္မရွိပါကႏိႈင္းယွဥ္စဥ္းစားရန္ အေၾကာင္းအရာမရွိ၍ အခ်ိန္ဟုရွိမည္မဟုတ္ေပ။အိပ္ေပ်ာ္ေနသူတဦး အိပ္ယာမွႏိုးလာလွ်င္ ( အိပ္ခ်ိန္ ၈ နာရိရွိေသာ္လည္း)ရုတ္တရက္ ျပန္ထလာသည္ဟုခံစားရသည္။

နာရီကို ၾကည့္၍သာ မည္မွ်ၾကာေအာင္အိပ္သည္ ဟုသိရသည့္သေဘာကို ၾကည့္ပါ။

အခ်ိန္၏သေဘာတရား

၁။ အခ်ိန္သည္အလြန္လွ်င္ျမန္စြာကုန္ ဆုံး၏

၂။ ကုန္ဆုံးသြားေသာအခ်ိန္အတြက္အစားျပန္မရႏိုင္

၃။လူသားတို႕ပိုင္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားတြင္ အခ်ိန္သည္တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္၏

စဥ္းစားညဏ္ရွိသူမ်ားသာအခ်ိန္၏တန္ဖိုးကိုသိသည္

ဘဏ္တခုကသင့္ကို ေငြ ၈၆၄၀၀ ေန႕စဥ္ အလကားေပးသည္ဆိုပါစို႕။စည္းကမ္း

သတ္မွတ္ခ်က္မွာ တရက္အတြင္းထို ပမာဏကို ကုန္ေအာင္သုံးရမည္။မသုံးပါက

တေန႕ကုန္လွ်င္ သုည ျဖစ္သြားမည္ ေနာက္ေန႕သို႕ယူ၍မရဟုဆိုလွ်င္ မည္သူမဆို

တေန႕အတြင္း ေငြ ၈၆၄၀၀ ကို တျပားမက်န္ သုံးၾကမည္မွာေသခ်ာ၏။

ကြၽန္ေတာ္တို႕အား ေငြထက္ တန္ဖိုးရွိ ေသာ ၈၆၄၀၀ စကၠန္႕ ကို ဖန္ဆင္းရွင္က

ေန႕စဥ္ေပးေန၏။မနက္တိုင္း ၈၆၄၀၀ စကၠန္ ရျပီးညတိုင္း  ၈၆၄၀၀ စကၠန္ ကုန္ဆံုး

၏။ ကြၽန္ေတာ္တို႕ မသုံးၾကပါ။အလဟသျဖဳန္းပစ္ေနၾက၏။

(တရက္ ၂၄ နာရီ = ၈၆၄၀၀ စကၠန္ )

မြတ္စလင္တိုင္းအတြက္အခ်ိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖန္ဆင္းရွင္ ကေပးအပ္ေသာတာဝန္

Islam ဘာသာဝင္တို႕အတြက္အခ်ိန္ပိုေန၍ အခ်ိန္ျဖဳန္းသည္ဟုမရွိရပါ။ ဦးတည္ရာမဲ့

အင္တာနက္ေပၚတြင္အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း၊ အက်ိဳးမဲ့စကားမ်ား ေျပာရင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းျခင္း

တို႕မွာ အလြန္ႏွေျမာစရာေကာင္းေသာဆံုးရွုံးမႉျဖစ္၏။

ဥစၥာ ျဖဳန္းတီးျခင္း က အစားျပန္ရႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ ကိုအစားျပန္မရႏိုင္ေပ။မိမိ၏

အားလပ္ေသာအခ်ိန္ဆိုသည္မွာမြတ္စလင္တို႕ အတြက္ ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာတန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္

ေသာအခ်ိန္မ်ားသာျဖစ္၏။

ထို႕ေၾကာင့္ မြတ္စလင္တိုင္းသည္တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္မ်ားကို အလာႅအရွင္ျမတ္အား တသ

ေအဘာဒတ္သ္ ျပဴျခင္း ျဖင့္၎၊ သာသနာ့ အက်ိဳး လူသားအက်ိဳးအတြက္မျပတ္အား ထုတ္

ေနရမည္ ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ စနစ္တက် အခ်ိန္ဇယား ဆြဲရန္လို၏။ဤေလာက၏ တာဝန္

မ်ားအတြက္၎၊ ေနာင္တမလြန္အတြက္ၾကိဳတင္ ပို႕မည့္ေကာင္းမႉကုသိုလ္ မ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ

အခ်ိန္ဇယားရွိရန္လို၏။အေရးအၾကီး ဆုံးအမႉကို အရင္ဆံုးျပဴ၍ အေရးမပါဆံုး အမႉကိုေနာက္ဆံုးမွျပဴရန္အခ်ိန္ဇယားကိုစနစ္တက် ထားသင့္သည္။

ည တြင္ေစာေစာအိပ္၍ မနက္ေစာေစာထျခင္းသည္မွန္ကန္ေသာအခ်ိန္အသုံးျပဴနည္းျဖစ္၏။

နံနက္အာ႐ံုတက္ခ်ိန္သည္ အလာႅအရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွ က႐ုဏာေတာ္ ရရွိေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍ အာ႐ံုဦး ဝတ္ျပဴမႉႏွင့္ ေန႕သစ္ကိုစ သင့္၏။မြတ္စလင္မ်ား အားလုံး မေမ့သင့္သည္မွာ အခ်ိန္တိုင္းသည္ တန္ဖိုးရွိ၍ တေန႕တာ၏အခ်ိန္တိုင္းကို

ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ အက်ိဳးရွိရာမ်ားကိုလုပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ဆုံးသင့္ေပ၏။

အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ အသုံးျပဴျခင္း သည္ ႏွစ္ဘဝ အတြက္ေအာင္ျမင္ရန္လမ္း ျဖစ္သကဲ့သို႕ အခ်ိန္ျဖဳန္း ျခင္းႏွင့္တလြဲ သုံးျခင္း သည္ ဤ ေလာကအတြက္ဆံုးရွုံးမႉသာမက တမလြန္ဘဝ အတြက္ လည္းအစားမထိုးႏိုင္တဲ့ဆံုးရွုံးမႉျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့ စူရာ ၁၀၃ မွာ အလာႅအရွင္ျမတ္က

“(ငါအရွင္ျမတ္သည္) ေခတ္ကာလ (္အခ်ိန္၊ အဆြ္ရ္ဆြလာတ္)ကုိသက္ေသထူေတာ္မူ၏။

 ဧကန္စင္စစ္ လူသည္ အမွန္ပင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ၌ ရွိ၏။

အၾကင္သူတုိ႔မွတပါး ထုိသူတုိ႔သည္ (အီမာန္)သက္၀င္ယံုၾကည္ခဲ့ၾက၏။ ၎ျပင္ ေကာင္းျမတ္ေသာအက်င့္သီလမ်ားကုိလည္း က်င့္မူေဆာက္တည္ခဲ့ၾက ၏။ ထုိ႔ျပင္အခ်င္းခ်င္း မွန္ကန္ေသာ (သာသနာ ေပၚ၌ ႀကံ့ခုိင္စြာ)တည္ရွိၾကရန္လည္း ဆံုးမၾကကုန္ ၏။ ထုိမွတပါး ၎တုိ႔သည္သည္းခံၾကရန္လည္း အခ်င္းခ်င္း ဆံုးမၾကကုန္သတည္း။”

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Advertisements

2 thoughts on “အစၥလမ္ ႏွင့္အခ်ိန္ ၏ သေဘာတရား

  1. U Soe Lwin says:

    And you will surely find them the most greedy of people for life – [even] more than those who associate others with Allah. One of them wishes that he could be granted life a thousand years, but it would not remove him in the least from the [coming] punishment that he should be granted life. And Allah is Seeing of what they do.(2:96)
    အခ်ိန္ကုိတန္ဘုိးရွိရွိအသုံးျပဳတတ္ရန္အတြက္ အထက္ပါအာယာသ္ေလးက မီးေမာင္းထုိးျပထားျခင္းျဖစ္ပါ တယ္။ ေလာကီေရးတစ္ခုတည္းကုိ ရွာေဖြသူမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔အဖုိ႔ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ေလာကတြင္ ေနခြင္႔ရ ပါေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔အဖုိ႔ ရရွိတ႔ဲသက္တန္းက အခ်ည္းအႏွီးပါဘဲ။ အမွန္တစ္ကယ္ အခ်ိန္၏တန္ ဘုိးကုိတတ္သိနားလည္ျပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ျပစနစ္ဇယားအတုိင္း လက္ေတြ႔ဘ၀တည္ေဆာက္သူအဖုိ႔ မည္မွ်ပင္တုိေတာင္းေသာ သက္တမ္းေလးသာရရွပါေစ ထုိသူရရွိေသာ သက္တမ္းတုိတုိကေလးသည္ပင္ သူ႔ဘ၀အတြက္လုံေလာက္ေပသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s