ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္

ဒီဗီဒီယိုေလးဟာကေလးငယ္မ်ားအပါအဝင္ အာဖဂန္ ႏိုင္ငံရဲ့
အစြန္အဖ်ား ေတာင္တန္းေတြၾကားမွာေနထိုင္တဲ့ အပစ္မဲ့သူအမ်ားစုရင္ဆိုင္
ေနရတဲ့ ဘဝကို ရွင္းလင္းျမင္သာေအာင္႐ိုက္ျပထားပါတယ္။
အၾကမ္းဖက္အစြန္းေရာက္ သမားမ်ားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းေနပါတယ္ဆို တဲ့ အေမရိကန္
ရဲ့ေနာက္ဆုံးေပၚလူသတ္စက္ရုပ္ ဒရုန္း သို႕မဟုတ္ ေကာင္းကင္ မွ ေသမင္းတမန္ နဲ႕ရင္ဆိုင္
ေနရတဲ့အသံမဲ့ အပစ္မဲ့သူေတြရဲ့ဒုကၡကိုေဝမွ်ထားပါတယ္။
အစအဆုံးျပီးေအာင္ၾကည့္ျပီး ေဝမွ်ေစခ်င္ပါတယ္
ခ်စ္ခင္စြာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s