သဘာဝေဘးဒဏ္္အလႅာ႔အမ်က္ေတာ္မဟုတ္

ပါကစၥတန္ တႏိုင္ငံလုံးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ေရေဘးကိုအေၾကာင္းျပဳျပီးဒီPost ကိုေရးျဖစ္တယ္။

သဘာဝေဘးဒဏ္ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရွင္းရွင္းေလးသိရေအာင္ေအာက္ကပုံနဲ႕

စာေတြအရင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

လူ႕သမိုင္းမွာလူအေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးသဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၁ခုႏွစ္ တရုပ္ေရေဘး လူတသန္းမွႏွစ္သန္းခြဲေသဆုံး

၁၈၈၇ခုႏွစ္  တရုပ္ျပည္ျမစ္ဝါေရေဘး လူကိုးသိန္းမွႏွစ္သန္းေသဆုံး

၁၅၅၆ခုႏွစ္  တရုပ္ျပည္ရွန္ဇီးငလွ်င္လူရွစ္သိန္းေသဆုံး(ကြဲအက္ေနေသာေရကာတာ)

၁၉၇၀ ဘဂၤလာဒရ္ွ ဘိုလားဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ေသဆံုးသူငါးသိန္း

၁၉၇၆ တရုပ္ျပည္တန္ရွန္ငလွ်င္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း

ဒီေန႕တိုးတက္ေနတဲ့တန္ရွန္၂၀၀၄စူနာမီ ေသဆံုးသူႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္း အင္ဒိုနီးရွား၊ထိုင္း၊သီရိလကၤာ

၂၀၁၀ေဟတီငလွ်င္ ေသဆုံးသူႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း

အထက္ကပံုေတြကိုၾကည့္ရင္သဘာဝေဘးဒဏ္ကိုကမၻ႔ာ လူသားမ်ားအာလံုး
လူမ်ိဴးဘာသာမေရြးအတူတူခံစားရတာကိုေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

မွန္ပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ အလႅာအရွင္ျမတ္ကလူမ်ိဳးအႏြယ္အသီးသီးကိုအျပစ္ဒဏ္ေပး
တဲ့အေနနဲ႕သဘာဝေဘးဒဏ္နဲ႕ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြတိတိက်က်ပါ ပါတယ္။
သမၼာက်မ္းစာနဲ႕အျခားေရွးက်မ္းမ်ားမွာလဲဒီအျပစ္ေတြအေၾကာင္းပါေပမဲ့ လူေတြျပဴျပင္ထားလို႕လြဲေနတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကိုက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာ အမွန္အတိုင္းေျပာျပထားပါတယ္။

လိုရင္းေျပာရရင္.. ဂ်ဴးဘာသာ၊ခရိယန္ဘာသာတို႕နည္းတူက်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာလဲဖန္ဆင္းရွင္
ကအျပစ္ေပးျခင္းခံရတဲ့လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြအေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္တဲ့လူမ်ိဳးႏြယ္တိုင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းတူညီတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြရွိေၾကာင္းလဲ ဒီလိုေတြ႕ရပါတယ္

၁။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစုသည္ ဖန္ဆင္းရွင္တားျမစ္ထားေသာၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္
မ်ားကိုသိလွ်က္ႏွင့္က်ဴးလြန္ေနျခင္း

၂။ဖန္ဆင္းရွင္မွထိုလူမ်ိဳးႏြယ္စုသို႕အမွားအမွန္ရွင္းျပရန္တမန္ေတာ္မ်ားေစလႊတ္ျခင္း
ဖန္ဆင္းရွင္၏မႏွစ္ျမိဳ႕မႉကိုသက္ေသလကၡဏာမ်ားျပသျခင္း

၃။မန္မာနတက္ႂကြေနျပီးလမ္းမွားေနသူမ်ိဳးႏြယ္စုမွဖန္ဆင္းရွင္ေစလႊတ္ေသာတမန္ေတာ္
မ်ား၏သတိေပးမႉကိုမနာခံသည့္အျပင္ထိုတမန္ေတာ္မ်ားကိုရန္ျပဴျခင္း

၄။ဖန္ဆင္းရွင္၏ရွင္းလင္းစြာသတိေပးျခင္းကိုသိလွ်က္ႏွင့္ဖီဆန္ေသာမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထံ
ၾကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္က်ေရာက္ျခင္း

ဆိုတဲ့အဆင့္ေတြကိုျပစ္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့အျဖစ္တိုင္းမွာေတြ႕ရမွာျဖစ္တယ္။
ေနာက္တခ်က္ကလူသားမ်ားအားလုံးဟာေသဖို႕ေမြးဖြားလာတဲ့ဆိုတာ
အားလုံးသိၾကမွာပါ။လူေတြတင္မဟုတ္ပဲအျခားသတၱဝါမ်ားလဲေမြးျပီးရင္
ေသပါတယ္။သက္မဲ့ေတြလဲသက္တန္းကုန္ရင္ပ်က္စီးရတယ္၊အင္မတန္ၾကီးမားတဲ့
ၾကယ္ ၾကီးမ်ားေတာင္ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ်သက္တမ္းကုန္ျပီး တြင္းနက္ၾကီးမ်ားဘဝေျပာင္းရတာအားလုံးအသိပါ။

ဒီလိုသာမန္သတ္မွတ္ထားတဲ့သက္တန္းကုန္လို႕ေသရတဲ့လူတဦး၊လူအမ်ားကို က်မ္းျမတ္ကုရအန္မွာဖန္ဆင္းရွင္ကအျပစ္ေပးတယ္လို႕ဘယ္ေနရာမွာမွမဆိုထားပါ။

ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕မတူတဲ့အခ်က္ေတြက..

၁။ ဒီသဘာဝေဘးဒဏ္က်ေရာက္ျပီးေသဆုံးရသူအမ်ားစုဟာဖန္ဆင္းရွင္တား
ျမစ္ထားတဲ့ အျပစ္ေတြကိုသိသိနဲ႕က်ဴးလြန္ေနသူမ်ားမဟုတ္

၂။ဖန္ဆင္းရွင္မွတမန္ေတာ္မ်ားပို႕ေဆာင္နားခ်သည္ကိုမနာခံသူမ်ားလဲမဟုတ္

၃။ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့အမိန္႕ေတာ္ကိုသိသိနဲ႕မာနမခ်ပဲဖီဆန္သူမ်ားလဲမဟုတ္

တဲ့အတြက္သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားသည္ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့ အျပစ္ဒဏ္မဟုတ္ပဲဖန္ဆင္းခံေတြအတြက္ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့္သတ္မွတ္ထားတဲ့နိယမ
ေတြကိုလိုက္နာေနရျခင္းသေဘာကိုနားလည္ႏိုင္ပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

သင္ခန္းစာ
ဒီသဘာဝေဘးဒဏ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုနမူနာယူ
သင့္တယ္။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာငလွ်င္အလြန္လႈပ္တဲ့ျပတ္ေရႊ႕ေၾကာၾကီး
ေတြေပၚမွာရွိတဲ့ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ငလ်င္ဒဏ္ခံႏိုင္တဲ့အေဆာက္အဦး
ေတြ၊တံတားေတြ၊လမ္းေတြရွိတယ္။ျဖစ္လာရင္ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့သဘာဝ
အႏၱရယ္ကာကြယ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း၊နည္းပညာ၊ေငြေၾကးအင္အားရွိတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဂ်ပန္မွာအင္အားၾကီးတဲ့ငလွ်င္လႈပ္ေပမဲ့အေသေပ်ာက္္မမ်ားတာကိုေတြ႕
ရတယ္။

တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးတဲ့အျခားႏိုင္ငံေတြမွာလဲဒီအတိုင္းပဲေတြ႕ရတယ္။
အလႅာအရွင္ျမတ္သည္အလြန္တရာၾကင္နာသနားေတာ္မူေသာအရွင္ဆိုတာက်မ္းျမတ္
ကုရအန္မွာအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာပါတယ္။
ဒိလိုပဲဖန္ဆင္းရွင္သည္အလြန္တရားမွ်တေတာ္မူတယ္။ဒါေၾကာင့္မြတ္စလင္ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ပါေစ

၁။ ပညာမဲ့ေနရင္၊အသိပညာမရွိရင္

၂ က်ိဳးစားအားထုတ္အလုပ္လုပ္ျခင္းမရွိပဲေရသာခိုသူေတြမ်ားေနရင္

၃။ ဆင္းရဲမြဲေတေနရင္

၄။အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ားက တိုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္မလုပ္ပဲအာဏာနဲ႕

ကိုယ့္ၾကီးပြါးေရးပဲၾကည့္ေနရင္

၅။စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးအားအင္ခ်ိနဲ႕ေနရင္

္ဒီလိုေဘးဒဏ္ေတြမွာလူေတြေသမွာဒုကၡေရာက္မွာပဲ။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ဒီသဘာဝေဘးဒဏ္ေတြမွာလူသားအားလုံးအတြက္စမ္းသပ္မႉေတြပါတယ္။
အရွင္ျမတ္ကဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႕ဘယ္လူသားဟာအေကာင္းဆုံးလဲ၊ဘယ္သူဟာ
တကိုယ္ေကာင္းသမားလဲဆိုတာစမ္းတယ္။

ဘာသာျခားေတြေပမဲ့ဒီေလာကမွာသူက်ိဳးစားရင္က်ိဳးစားသေလာက္ေပးတယ္။
ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့အရွင္ျမတ္သည္တရားအမွ်တဆုံးေသာအရွင္ျဖစ္တဲ့အတြက္
အလုပ္မလုပ္ပဲထိုင္ေနတဲ့မြတ္စလင္ကို အလုပ္အလြန္က်ိဳးစားတဲ့ဘာသာျခားထက္

အသာမေပးဖူး။ဒါေပမဲ့အီမန္ရွင္ေတြတကယ္အလုပ္လုပ္လာျပီဆိုရင္ေတာ့

ဒီေလာကမွာလဲေအာငျမင္မႉ ရမဲ့ အျပင္ေနာင္တမလြန္မွာလဲအရွင္ျမတ္ရဲ့မဟာဂ႐ူဏာေတာ္နဲ႕
ျငိမ္းခ်မ္းမႉရမွာမလြဲပါ။

ခ်စ္ခင္စြာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Advertisements

4 thoughts on “သဘာဝေဘးဒဏ္္အလႅာ႔အမ်က္ေတာ္မဟုတ္

 1. Sabal Phyu says:

  အခုလို ဘာသာျပန္ေပးတဲ့အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
  ဒီဘေလာ့ေလးကို အျမဲဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။
  Assalarmolaikum..

 2. kyawkyawoo says:

  W Slam WBt
  Thank you for your comment Ma Sabal Phyu. You have created a very nice blog. I am going to link with mine, if you don’t mind.
  regards,
  KKO

 3. yooetar says:

  ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး…… ခင္မ်ားရူးေနၿပီ။ မယံုရင္ ေဆးရုံသြားၿပၾကည့္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s