အာဖဂန္ပံုရိပ္မ်ား

Big Picture photoblog မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ရင္ထဲကို…. ထိတဲ့ပုံေလးေတြကူးတင္ေပးလိုက္တယ္။ အေမရိကန္မရိန္းတပ္ရဲ့   V22 Osprey အမ်ိဳးအစားေလယဥ္ပံုကိုၾကည့္ျပီးအဗာတာရုပ္ရွင္ ကိုေျပးျမင္မိပါရဲ့ ပစ္အားလဲေကာင္းပါေပ့၊စစ္ပြဲမွာေတာင္ အဲယားကြန္းနဲ႕ေနႏိုင္တာျမင္မိေအာင္ျမင္ျဖစ္ေသးတယ္ မရိမ္းတပ္သားရဲ့ေက်ာမွေဆးမင္ေၾကာင္ကဒိုင္းယားစရိတ္ရဲ့ လက္နက္ကိုင္ညီေနာင္မ်ားဆိုတဲ့ နာမည္ၾကီးသာသနာျပဴသီခ်င္းစာသားပါ။    Baptism of Fire ဆိုတာျပင္သစ္ဘာသာစကားကလာတဲ့  သမၼာက်မ္းေတာ္လာစစ္သားရဲ့ပထမဆုံး… Read more အာဖဂန္ပံုရိပ္မ်ား