‘ေအာင္ဆန္းဇာနည္’ကဗ်ာ Poem -General Aung San’s Birthdayေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ့္သံုးမႇာ                                   
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႕ပါ။
တစ္ေထာင့္ကုိးရာ တစ္ဆယ့္ငါး
ေရႇ႕ေန ဦးဖာသား။
ဇာတိနတ္ေမာက္ မေကြးခ႐ိုင္
သိၾကမ်ားခုတုိင္။
ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္တဲ့ ဇာနည္ဘြား
မိခင္ ေဒၚစုသား။
တစ္ေထာင့္ကုိးရာ ေလးဆယ့္ခြန္
ေျပာင္းႂကြ တမလြန္။
မ်က္ရည္သြန္လို႕ ဘ၀င္ညိႇဳး
ဇူလုိင္ တစ္ဆယ့္ကုိး။
ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေက်းဇူးရႇင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တုိ႕ဖခင္။
ေကာင္းေစခ်င္တဲ့မႇာစကား
ငါတို႕ မေမ့အား။
ျပည္ေထာင္လြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေအာင္
ျပည္ခ်စ္ တို႕ေခါင္းေဆာင္။
ဆိုရႇယ္လစ္ေဘာင္ လမ္းစဥ္မ်ား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မႇတ္သြား။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ေ၀ျပ႒ာန္းထားေသာ  တတိယတန္းဖတ္စာအုပ္ပါ ‘ေအာင္ဆန္းဇာနည္’ကဗ်ာ

Advertisements

One thought on “‘ေအာင္ဆန္းဇာနည္’ကဗ်ာ Poem -General Aung San’s Birthday

  1. zaw win says:

    ေအာင္ဆန္းဇာနည္ ကဗ်ာ ကို ေရးသူဟာ ကဗ်ာဆရာၾကီး ဦးတင္မိုး ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s