အေဖ့ကိုစိတ္တိုေနတာလား…သား?

ဒီ Youtube video ေလးကိုမိဘကိုခ်စ္တဲ့သားသမီးတိုင္း ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကည့္ ပါလို႕တိုက္တြန္းပါတယ္။
အေဖအေမသက္ရွိထင္ရွားရွိသူေတြ အတြက္အခ်ိန္ဆိုတဲ့.. ကာလက…ဝါးျမိဳသြားတဲ့အခါ အားလုံးေသာသူမ်ားသည္ တေန႕..အေဖ၊အေမေတြ ျဖစ္လာမွာကိုသတိရေစခ်င္ပါတယ္။
ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ဒီ Video ေလးကိုၾကည့္ျပီးရင္ထဲမွာဆို႕ လာပါတယ္။
ကြယ္လြန္ျပီးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္ရဲ့ Pa Pa ကိုေျပးျမင္မိလို႕ပါ။

ခ်စ္ခင္စြာ
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Youtube video ကိုဒီကယူပါတယ္။

One thought on “အေဖ့ကိုစိတ္တိုေနတာလား…သား?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s