ဦးစြန္းမွဆြဲေခၚခံရမဲ့လူေတြအေၾကာင္း

ကြၽန္ေတာ္ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ ပထမဆုံး ေကာင္းကင္က်စူရာျဖစ္တဲ့

စူရာကိုးဆယ့္ေျခာက္ ကိုေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

စူရာ ၉၆ အာယတ္ေတာ္၁၆က ို္Lying Sinful Forelock
လို႕အဂၤလိပ္လိုဘာသာျပန္ပါတယ္။
ဒီအေပၚမွာ Islam ဘာသာဝင္ေဆးပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ား
က က်မ္းျမတ္ကုရအန္ရဲ့ေကာင္းကင္က် ဗ်ာဒိတ္အျဖစ္သက္
ေသခံေနတာကိုေဆြးေႏြးလာၾကတာကိုသတိျပဴမိပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

စူရာ၉၆ ရဲ့ပထမဆုံးအာယတ္ေတာ္က “ဖတ္ေလာ့” “ဖတ္ပါေလ”

“အလႅာအရွင္ျမတ္ရဲ့နာမ ေတာ္ျဖင့္ ဖတ္ပါေလ” လို႕ ဆိုပါတယ္။

ဒီအာယတ္ေတာ္ဟာလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၁၄၀၀ ေက်ာ္ကတမန္ေတာ္ျမတ္

မိုဟာမက္ (عليه السلام )မွတဆင့္လူသားအားလုံးကိုဖန္ဆင္းရွင္က က်မ္းျမတ္ကုရ

အန္ကိုနားလည္ေအာင္ ဖတ္ဖို႕ ပထမဆုံးေကာင္းကင္က်ဗ်ာဒိတ္ေတာ္မွာ

အေရးအၾကီးဆုံး နဲ႕ပထမဆုံး လိုက္နာေစရန္အမိန္႕ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ Recite လို႕ေခၚတဲ့ ႏႈတ္မွလိုက္၍ရြတ္ဆိုျခင္းနဲ႕ Read လို႕

ေခၚတဲ့ နားလည္ေအာင္ဖတ္ျခင္း အသုံးအႏႈံးနဲ႕ပတ္သက္္လို႕ပညာရွင္အမ်ား က read, ဖတ္ေလာ့လို႕ပဲဘာသာျပန္တာကိုသတိျပဴမိပါတယ္။

Abdullah  Yusuf Ali ကေတာ့ Proclaim သို႕မဟုတ္ read

လို႕ျပန္ပါတယ္။

بسم الله الرحمن الرحيم

[اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ]

  1. 1. Proclaim! (or read!) in the name of thy Lord and Cherisher, Who created (Abdullah Yusuf Ali)
  1. Read in the name of your Lord Who created. (Shakir)

ဆရာဂါဇီဟာရွင္ရဲ့ ျမန္မာျပန္မွာ ဖတ္ပါေလ လို႕ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။

ဖတ္ၾကည့္ပါ။

بسم الله الرحمن الرحيم

Surah 96

၉၆း၃ မွာ ဖတ္ပါေလ။ ဖန္ဆင္းရွင္သည္အလြန္ရက္ေရာစြာေပးကမ္း

ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူေသာအရွင္ျဖစ္၏။

ဘာေတြကိုရက္ေရာစြာေပးေနတာလဲ?

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ မွတဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံးကိုအသိပညာ

ေတြရက္ရက္ေရာေရာနဲ႕ေပးသနားေနတာပါ။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္ မွတဆင့္ ေလာကီ ေလာ ကု တၱရာ ႏွစ္ဘဝလုံးအတြက္

မကုန္ခမ္းႏိုင္တဲ့အသိပညာေတြကိုေပးေနတာပါ။

၉၆း၄ ..အရွင္ျမတ္သည္ကေလာင္ႏွင့္သင္ၾကားသည္

၉၆း၅… လူသားမ်ားမသိေသာအရာမ်ားကိုသင္ၾကားသည္

….လို႕ဆိုတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႕အားလုံးက်မ္းျမတ္ကုရအန္ကိုနားလည္ေအာင္ဖတ္

ရမယ္ဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sinful Forelock

အေပၚကပံုဟာလူဦးေဏွာက္ရဲ့နမူနာပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

ခရမ္းေရာင္ နဲ႕ျပထားတဲ့အပိုင္းဟာ Prefrontal Cortex လို႕ေခၚတဲ့

ေနရာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႕ရဲ့နဖူးရဲ့အေနာက္တဲ့တဲ့ မွာရွိတဲ့ ဦးေဏွာက္

ရဲ့ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအပိုင္းကဘာအလုပ္ေတြလုပ္ပါသလဲ?

တိုတိုနဲ႕ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ Prefrontal Cortexလို႕
ေခၚတဲ့ဦးစြန္းဟာ လူတေယာတ္ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္ျခင္း
နဲ႕ေသးသိမ္ယုတ္္ညံ ျခင္းဆိုတဲ့ ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြးကို
ျဖစ္ေပၚေစတဲ့စိတ္အျမဳေတတည္ရာျဖစ္ပါတယ္။

က်မ္းျမတ္ကုရအန္က၉၆း၁၅-၁၆မွာဒီလိုဆိုပါတယ္

بسم الله الرحمن الرحيم

surah96 15
အ ဂၤလိပ္လို Lying sinful forelock (Forehead) လို႕ဆိုပါတယ္။
ျမန္မာလိုေတာ့ “မုသားေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ ျပစ္မႉက်ဴးလြန္ေလ့ရွိ
ေသာဦးစြန္းပင္”
လို႕ဆိုပါတယ္။

ဒိမွာ ကုရအန္က ဘာေၾကာင့္ မုသားေျပာဆိုေလ့ရွိေသာ ျပစ္မႉက်ဴးလြန္ေလ့ရွိ
ေသာသူ (လူ)
လို႕မသုံးပဲဦးစြန္း (forelock) လို႕သုံးထားတာဟာ အ လႅာ အရွင္ျမတ္ သည္…
လူတို႕ကိုျပစ္မႉက်ဴးလြန္ရန္ အၾကံျပဳေသာဦးေဏွာက္ရဲ့အစိတ္အပိုင္းကိုတိက်စြာ
ညႊန္းဆိုထားတာအလြန္ထင္ရွားပါတယ္။

“မွတ္ေလာ့(မိမိ၏အျပဴအမူမ်ားကို) မရပ္စဲခဲ့ေသာ္ ထိုအရွင္သည္ဦးစြန္းကိုကိုင္၍
ဆြဲေတာ္မူမည
္ “လို႕ ဆိုထားတာ ဒီလိုဆိုးသြန္းရမ္းကားေနတဲ့သူရဲ့စိတ္ဓတ္
ရဲ့အရင္းအျမစ္ကကိုင္ဆြဲလႈပ္မယ္လို႕ဆိုလိုတာပါ။

“No! If he does not stop, We will take him by the naseyah (front of the head), a lying, sinful naseyah (front of the head)!” (Quran 96:15-16)

sinful forelock1

လူရဲ့ဦးေဏွာတ္ဘယ္အစိတ္အပိုင္းကဘယ္လို အလုပ္လုပ္တယ္လို႕သိတာႏွစ္အနည္း

ငယ္ပဲရွိပါ ေသးတယ္။

ဒါေပမဲ က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင့္ေလးရာ က အံ့ခမန္းတိက်စြာ

နဲ႕ဆင့္ျပန္ထားတာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရဲ့အရွင္သခင္ဟာ အ လႅာ အရွင္ျမတ္ျဖစ္တယ္လို႕

ဦးစြန္းကိုမွန္ကန္စြာသုံးတတ္သူမ်ားကိုသက္ေသျပေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္ဦးစြန္းကိုဆြဲျပီးေခၚသြား

ခံရမဲ့လမ္းကေတာ့ ဂ်ဟာနမ္လို႕ေခၚတဲ့အပယ္ငရဲလမ္းသာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ခ်စ္ခင္စြာ

ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Advertisements

One thought on “ဦးစြန္းမွဆြဲေခၚခံရမဲ့လူေတြအေၾကာင္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s