Rashid Khalifa by Dr Bilal Philips

ေဒါက္တာရာရွစ္ ခါလီဖာ

ျမန္မာလိုကြန္ျပဴတာကေျပာေသာကုရအန္ဆိုတဲ့စာအုပ္

လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေတာ္ၾကာကဖတ္ဖူးတယ္။ ဘာသာျပန္ပါ။

မူလသုေတသနလုပ္သူကေဒါက္တာရာရွစ္ ခါလီဖာ ျဖစ္ပါတယ္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသား ဇီဝကမ ေဗဒပညာရွင္ပါ။ အေမရိကန္ မွာပညာ

သင္ယူခဲ့ပါတယ္။

သူ႕ရဲ့သုေတသနျပဳခ်က္ အက်ဥ္းကေတာ့ ကုရအန္ရဲ့အဖြင့္

(Bismillahir-Rahmaanir-Raheem), မွာ အရဗီလို အကၡရာ

၁၉ လုံးပါ ပါတယ္။

စူရာ(al-Muddath-thir) ၇၄:၃၀ ရဲ့ “Over it are 19.” ဆိုတဲ့အာယတ္

နဲ႕ (Bismillahir-Rahmaanir-Raheem),နဲ႕ေပါင္းျပီး ေဒါက္တာရာရွစ္ကက်မ္းျမတ္ကုရအန္နဲ႕၁၉ နဲ႕သူ႕ရဲ့

ဆပြါးကိန္း ေတြနဲ႕ထူးျခားစြာဆက္စပ္ေနပုံကိုကြန္ျပဴတာနဲ႕ တြက္ခ်က္ျပပါတယ္။

ျမန္မာလိုဆက္ဖတ္ရန္…

This is the period when most of the Muslims  are trying to prove that Holy Quran is the Words of Allah to the non Muslim brothers.

There are traps set up Shaytan(Satan) for those who wish to do Dawah  or spreading the Words of Allah to the others. That is Devil’s infiltration into  our own ego.

Holy Quran is the book of Allah and Allah will take care of  the Holy Book, until the day of Judgment. Those who wish to spread the Good News to the other should make sure that,

1. Intention of spreading Islam is only for the pleasure of Allah (SWT)

2.The truth and the real facts should not be manipulated for the sake of attracting others for the mere sake of popularity.

The following article  about  Dr Rashid Khalifa by  Dr. Abu Ameenah Bilal Philips is a  very good reminder for all of us to be sincere when doing Dahwah.

Allah knows the best,

Kyaw Kyaw Oo

Rashid Khalifa by Dr Bilal Philips

Rashad Khalifa, an Egyptian biochemist educated in the United States claimed to have discovered an intricate mathematical pattern involving 19 and its multiples throughout the Quran and especially what he calls the Quranic initials which precede 29 chapters (Alf, Laam, Meem, etc.). However when critics began checking his numbers, they found numerous discrepancies and some outright fabrications in his data.

The most famous proponent of this idea was Rashad Khalifa, an Egyptian biochemist educated in the United States. According to Dr. Khalifa, there is

a miraculous numerical code to the Qur’aan based on its “first” verse (Bismillahir-Rahmaanir-Raheem), which consists of 19 letters. This miraculous code is supposedly referred to in verse 30 of Chapter 74 (al-Muddath-thir) which states “Over it are 19.” Based on these two premises, Dr. Rashad claims to have discovered an intricate mathematical pattern involving 19 and its multiples throughout the Qur’aan and especially in what he calls the Qur’aanic initials which precede 29 chapters (Alif, Laam, Meem, etc.).

From this discovery, Dr. Khalifa concludes that the complexity of this mathematical code’s pattern in a literary work of the Qur’aan’s size is far beyond human capabilities, and that it alone constitutes the only real miracle of the Qur’aan which proves its divine origin.

He further concludes that 19 and its multiples represent the key to the correct interpretation of the Qur’aan and Islam, and the reason why 19 was chosen is that 19 means “God is One,” which is the message of the Qur’aan.
Many Muslims at first received Khalifa’s theories with uncritical enthusiasm. However, when more rigorous critics began checking his numbers, they found numerous discrepancies and some outright fabrications in his data. His claims were based on the number of times a given letter or word occurs in a given soorah or group of soorahs.

It was discovered that he would sometimes treat hamzahs like alifs and sometimes he wouldn’t, depending on the totals he needed in a given soorah to confirm his theory. Sometimes he counted letters that weren’t there, sometimes he failed to count existing letters, sometimes he counted two words as one, sometimes he added to the Qur’aanic text and sometimes he deleted from it, all for the purpose of making the letter and word counts conform to his theory.

On top of that, his letter counts changed over time, depending on whether he wanted to establish a pattern for a soorah by itself or as part of a group of soorahs. When confronted with inconsistencies in his data, he began claiming that certain verses had been inserted into the Qur’aan that did not belong there.

After this clear statement of disbelief he went on to claim knowledge of the exact date of the Day of Judgment and eventually claimed prophethood for himself. He attracted a group of followers in Tucson, Arizona, but his career was cut short when he was stabbed to death by an unknown assailant in 1990.

Source

http://www.Bilalphilips.com

Advertisements

6 thoughts on “Rashid Khalifa by Dr Bilal Philips

 1. Anon says:

  Hassan, no, rather he sprung up 1400 years later (after 1000’s of scholars have already defined terms), and interchanged the meaning of nabi and rasul. What the author in the post meant is that he claimed prophethood based on how WE DEFINE PROPHETHOOD.

  If you want clear evidences that Rashad is a false Messenger, read these articles:

  http://ebrahimsaifuddin.wordpress.com/category/refuting-rashad-khalifa/
  http://islamic-replies.ucoz.com/2/Rashad_Khalifa_Contradicts_Himself.html
  http://islamic-replies.ucoz.com/2/Rashad_Khalifa_Law_Preservation.html

  So Hassan, we are not feeding on rumours, rather, your being breast fed lies by an Egyptian scientist that tried to interpret a book he has not qualified to, and who has NO credentials in Islamic academia.

 2. kyawkyawoo says:

  Anon,
  Thank you so much for the links. This post was meant for the Burmese Muslims as Rashid Khalifa books were still translated by some Burmese Muslims who were not aware of the real story behind him. All the squares in the first part of this post that you see are Burmese fonts.
  I just wanted to remind them about the True Nature of Rashid Khalifa. Since this post was in Burmese, I just ignored Hassan’s comment, as I was pretty sure that he is Rashid’s follower.
  Anyway, you have done the job that I supposed to do in a beautiful way, as a Muslim Brother.
  For that May Allah Bless you with Mercy and Glad Tidings in this Holy Month of Ramadan.
  Allah knows the best,
  Kyaw Kyaw Oo

 3. Anon says:

  No problem. After considerable searching, I recently found Dr. Bilal Philips official book refuting Khalifah’s 19 claims (and other claims) here:

  http://islamic-replies.ucoz.com/2/Qurans_Numerical_Miracle_19_Hoax_and_Heresy.doc

  You could translate portions or all of it to Burmese to raise more awareness of Rashad’s errors. I’m sure Dr. Bilal won’t mind that, because he is giving out heaps of other knowledge for free by offering free Bachelor degrees: http://islamiconlineuniversity.com

 4. kyawkyawoo says:

  Thanks for the link that I really need to get in touch. Burmese Muslims living inside Burma contacted me saying that they are doing online free Bachelor Degree. Since the Internet speed is very slow in Burma, they would like to get the resources be posted to their address and for that they will pay.
  I will visit the link and will try to contact with the person concerned. You have done another beautiful deed Bro, and that is not coincidence.
  thanks,
  Allah knows the best,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s