Islam ကိုနားလည္ျခင္း (Part 2) Who is Allah?

ျပီးခဲ့သည့္ post တြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိမရွိ စဥ္းစားရန္ တင္ျပခဲ့တယ္။

Islam သည္ ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ဆူတည္းကိုယံုၾကည္ ေသာဝါဒ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ဆက္ျပီးမေဆြးေႏြးခင္ ဖန္ဆင္းရွင္ရဲ့သေဘာသဘာဝကို
က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကဖြင့္ဆိုပံုကိုဒီ Post မွာေဆြးေႏြးပါမယ္။ျပီးေတာ့

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိသည္ဟုယံုၾကည္ျပီး ေနာက္တဆင့္ျဖစ္သည့္ Allah ကလူသား

မ်ားကို လမ္းညြန္ျပသည့္ ေနာက္ဆုံးက်မ္းျမတ္ ကုရအန္ အေၾကာင္းကို

ဆက္ ေဆြးေႏြးပါမယ္။

ဖန္ဆင္း ရွင္ရွိသည္ဟုယုံၾကည္ ျပီးေနာက္ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့အားလုံး ဖန္ဆင္းရွင္က

လူသားကိုဆက္သြယ္မႉျပဳသည့္ တမန္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းကင္က်

က်မ္းမ်ားကို ယံုၾကည္ရပါတယ္။

အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ AD ေျခာက္ရာစု က်မ္းျမတ္ကုရအန္မက်ခင္အလြန္

႐ိုင္းစိုင္းေသာ ဘာသာမဲ့မ်ားျဖစ္တယ္္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမဒ္ (PBUH)ပထမဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရျပီးႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အတြင္း

အာေရဗ်ကြၽန္းဆြယ္တခုလုံး မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ တာက်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့အဆုံးအမေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အရက္ကို ေျမာင္းေတြျပည့္ြရွံေအာင္သြန္ျပီး အာရပ္ေတြဖန္ဆင္းရွင္ ရဲ့အဆုံးအမအတိုင္းလိုက္နာခဲ့တာ၊အမ်ိဳးသမီးေတြ အခြင့္ေရးအျပည့္ အဝရခဲ့တာ၊ ကြၽန္ပိုင္ရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းခဲ့တာ

ဒီက်မ္းျမတ္ကုရအန္ ရဲ့အဆုံးအမေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

အခုလဲ ဒီကမာၻေပၚကသန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ လူသားမ်ား

တေသြမတိမ္းလိုက္နာေနတာက်မ္းျမတ္ကုရအန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(ကုရအန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ အာရပ္ဘာသာစကားမူရင္း ျဖစ္၍ အာရပ္ဘာသာစကားသည္လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္တစ္ေထာင့္ေလးရာမွေျပာင္းအလဲမရွိ

အလြန္ႂကြယ္ဝသည့္ဘာသာစကားျဖစ္သည္။)

ဖန္ဆင္းရွင္ကို ကုရအန္က Allah ဟု ေခၚဆိုသည္။

Allah =/= God (အလာႅ ကို God ဟု တိုက္႐ိုက္ဘာသာျပန္၍မရပါ)

God (noun), Goddess(noun), Gods (Pleural) Goddesses (Pleural),Godly (Adj),God Father(n), God Mother(n),

Allah ကို God ဟုဘာသာျပန္၍မရပါ။အာရပ္ဘာသာ Grammarအရ Allah သည္ gender မရွိပါ။ Allah သည္အာရပ္ဘာသာသဒၵါအရ မည္သည့္စကားလုံးႏွင့္မွဖလွယ္၍မရသည့္

အမည္ျဖစ္သည္။

Godဘုရား တြင္ goddess ဟူ၍ gender က်ား၊မ..ရွိပါသည္။

ထို႕အျပင္ Allah ကို singular, pleural အမ်ား ကိန္း ျပဳ၍မရပါ။ God, Gods ဘုရား ဘုရားမ်ားဟုုဘာသာျပန္၍မရပါ။

Allah ကို English ဘာသာသုံးသလို God Father ေမြးစားအေဖ God Mother ေမြးစားအေမ

စကားလုံးဖလွယ္၍မသုံးႏိုင္ပါ။တစုံတဦး၏ၾကင္နာမႉကို Godly Action, Allah ကိုစကားလုံးဖလွယ္၍မသုံးႏိုင္ပါ။

Allah သည္Allah သာျဖစ္သည္ Allah ႏွင့္တူသည္အရာ ကြၽန္ေတာ္တို႕dimension တြင္မရွိပါ။

ဒီလိုဆိုရင္ကြၽန္ေတာ္တို႕ကိုးကြယ္ေနေသာ Allah (SWT) သည္ မည္သူလဲလို႕ေမးသူ
တို႕အတြက္က်မ္းျမတ္ကုရအန္ကအခုလိုရွင္းရွင္းေလး ေျဖျပထားပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ပါ။


အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ရာသည္ Allah ဟုဆိုလာပါလွ်င္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရအန္က စူရာ112 တြင္

Allah ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Say:1. He is Allah, the One and Only!

Allah သည္တစ္ဆူတည္းေသာကိုးကြယ္ရာအရွင္ျဖစ္ျခင္း

2.Allah, the Eternal,Absolute;

လိုလားေတာင့္တျခင္းလုံးဝကင္းစင္ေသာနိစၥထာဝရအရွင္ျဖစ္ေတာ္မူျခင္း

(အိုနာေသျခင္းမဲ့ထာဝရတည္ရွိေနေတာ္မူျခင္း)

3. He begetteth not nor is He begotten.

Allah သည္မည္သူတစ္ေယာက္ကိုမွေမြးဖြားခဲ့ျခင္းမရွိ၊ မည္သူတစ္ေယာက္၏ေမြးဖြားျခင္းခံခဲ့ရျခင္းလဲမရွိျခင္း

4. And there is non like unto Him.

ဤစၾကာဝဠာတြင္ Allah ႏွင့္တူသည့္အရာတစ္ခုမွမရွိျခင္းဤအခ်က္ေလးခ်က္ႏွင့္ျပည့္စုံလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကိုးကြယ္ေနေသာ Allah ျဖစ္သည္။

Islam ဘာသာကိုေဝဖန္ႏိုင္သည္အထိနားလည္လိုလွ်င္

အနည္းဆုံးThe Holy Quran,English Translation by Abdulah Yusuf Ali, ဖတ္႐ႉသင့္သည့္Quranဘာသာျပန္စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းၾကံဳၾကိဳက္တုန္း ရွင္းျပသင့္တယ္လို႕ထင္တဲ့အေၾကာင္းတစ္ခု
ရွင္းပါရေစ။

တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ အမည္ေနာက္မွ (PBUH) ပါရျခင္းအေၾကာင္းပါ။

တမန္ေတာ္မိုဟာမက္(Peace Be Upon Him ) ဟုေလးစားခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ေမတၲာပို႕ျခင္းကို

Islam ဘာသာဝင္မ်ားသည္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္(PBUH)မွလြဲ၍

အ ျခားသူမ်ားကိုေမတၲာ ပို႕ရန္မသိတတ္သူမ်ားအျဖစ္စြပ္္စြဲခ်က္ႏွင့္စပ္လွ်င္း၍

Islam ဘာသာဝင္မ်ားမျပဳမေနရ တေန႕ငါးၾကိမ္ ဝတ္ျပဳရာတြင္သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိကမာၻ Islam ဘာသာဝင္ထုၾကီးကေန႕စဥ္

ငါးၾကိမ္္တၾကိမ္ဝတ္ျပဳျပီးတိုင္း

လက္ယာ လက္ဝဲသို႕ ဦးေခါင္းကိုေစာင္းလွဲ႕ျပီးရွိသမွ်ေဝေနယအေပါင္းတို႕ကို

ေမတၲာပို႕ေနၾကသည့္အျပင္ အီဘရာဟင္တမန္ေတာ္မွအစကုရအန္က်မ္းေတာ္တြင္
ထင္ရွားစြာအမည္နာမႏွင့္
ေဖာ္ျပထားေသာတမန္ေတာ္အားလုံးကိုယင္းတို႕၏အမည္ေဖာ္ျပတိုင္း

တမန္ေတာ္မိုးဇက္(မူဆာ)(PBUH)တမန္ေတာ္ေရ႐ႉ(အီဆာ) (PeacBeUponHim) ဟုေလးစားခ်စ္ျမတ္ႏိုးစြာ
ေမတၲာ ပို႕ၾကေၾကာင္းရွင္းျပလိုပါသည္။)

ဆက္ေရးပါမည္။
Allah ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေသာမဟာက႐ုဏာ အားလုံးေပၚသို႕က်ေရာက္ေစရန္ဆုမြန္ျပဳလွ်က္

ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္
ေက်ာ္ေက်ာ္ဦး

Advertisements

3 thoughts on “Islam ကိုနားလည္ျခင္း (Part 2) Who is Allah?

 1. KZL says:

  quote:
  ((အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ AD ေျခာက္ရာစု က်မ္းျမတ္ကုရအန္မက်ခင္အလြန္

  ႐ိုင္းစိုင္းေသာ ဘာသာမဲ့မ်ားျဖစ္တယ္္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ မိုဟာမဒ္ (PBUH)ပထမဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရျပီးႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အတြင္း ))

  Please don’t use the word, bar thar mae’. There are so many Bar thar mae’ who are clever, intelligent, great innovators and great thinkers who can rival any religious founder in the world.

  Rather, you can use ‘Pagans’ or ‘Barbarians’, for pre-Islamic Arabs.

  Why?? Because there is a rumor spreading around like Bar thar mae’ are communists or immoral junks, which are quite wrong portraying of bar thar mae’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s