Gaza Killings, other side of the coin part2(Burmese)

israelfiepower1

လြန္ခဲ့ေသာႏိုဝင္ဘာလငါးရက္ေန႕က ဇီယြန္ဝါဒီဂ်ဴးတို႕၏ေကာက္က်စ္ေသာ အစီအစဥ္တခု

အစပ်ိဳးခဲ.ျပန္သည္။ဂါဇာတြင္ဂ်ဴးတို႕၏ပိတ္ဆို႕ထားမႉေၾကာင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႕၏ စားဝတ္ေနေရးမွာအလြန္က်ပ္တည္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။အဇ္ဇေရးအထူးတပ္မ်ားက ဂါဇာကိုအလစ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျပီးလူေျခာတ္ဦးကိုသတ္ျဖတ္ကာ ဟာ့မာ့ဇႏွင့္ ပါလက္စတိုင္းတို႕၏ေဒါသကိုဆြေပးခဲ့သည္။

အဇ္ဇေရးတို႕၏ အက်ဥ္းသားဘဝေရာက္ေနေသာ ပါလက္စတိုင္းတို႕ကေဒါသျဖင့္ အိမ္လုပ္ေရာ့ကက္မ်ားျဖင့္လက္တံု႕ျပန္ခဲ့သည္။

ဂ်ဴးတို႕၏ စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ေထာင္ေခ်ာက္ထဲသို႕ကြက္တိဝင္လာသည္။

ဂ်ဴးဝါဒျဖန္႕သူမ်ားက ဟာ့မာ့ဇတို႕သည္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း

ကမာၻသိေအာင္ေၾကညာေပးခဲ့ၾကသည္။

ဒီဇင္ဘာႏွစ္ဆဲ့သုံးရက္ေန႕တြင္ဟာမာ့ဇကအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း

ဂ်ဴးတို႕ကအေရးမလုပ္ေတာ့။အဇ္ဇေရးသတင္းစာဟာ့ရက္ဇကတရားဝင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေျခာက္လၾကာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ဂါဇာလူသတ္ပြဲအတြက္

ဂ်ဴးတို႕အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့ျပီ။

Dagan Plan

ဤျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံး၏ေနာက္ကြယ္မွ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထားမႉကို Dagan Plan ဟုအေရးပါသူမ်ားကလႊိဳ႕ဝွက္စြာသိထားၾကသည္။

Dagan အမည္မွာရွာရြန္၏1982 လက္ဘႏြန္လက္မရြံ႕လူသတ္မႉၾကီး

တြင္အဓီကေခါင္းေဆာင္ခဲ့ေသာဗိုလ္ခ်ဳပ္မီးယားဒါဂန္ ၏နာမည္ကို

ာုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မီးယားဒါဂန္သည္အဇ္ဇေရးတို႕၏

နာမည္ေက်ာ္ေမာ့ဆဒ္ေထာက္လွမ္းေရး၏လက္ရွိေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။

ဒါဂန္ကိုယ္တိုင္ေရးသားေသာ “အေျဖ “ “Solution” စာအုပ္တြင္

ပါလက္စတိုင္း လူမ်ိဳးတို႕ကို ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ ျခံစီး႐ိုးအုပ္တံတိုင္းမ်ားျဖင့္ပိတ္ဆို႕

ထားျပီးစုတ္ျပတ္မြဲေတေနေစ ျခင္းသည္သာအေျဖျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဒါဂန္၏ အစီအစဥ္အတိုင္းပါ့လက္စတိုင္းအုပ္စု

အာဘာ့စ ေခါင္းေဆာင္သည့္ဖာတာႏွင့္ ဟာ့မာ့ဇတို႕ကိုေအာင္ျမင္စြာသတ္လွ်ိဳေသြး ကြဲေစခဲ့သည္။

ထို႕အျပင္ယူအက္စႏွင့္အေနာက္ႏိုင္ငံမီဒီယာ မ်ားကို ဟာ့မာ့ဇ

သည္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းတခုသာျဖစ္ျပီး အဇ္ဇေရးႏိုင္ငံ ကိုပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဝါဒျဖန္႕ခဲ့ရာ အားလုံး၏ေထာက္ခံမႈကိုရခဲ့သည္။

အဇ္ဇေရအေပၚ အေနာက္အုပ္စုမီဒီယာမ်ားု၏တခဲနက္ေထာက္ခံမႈအေပၚ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး႒ာနေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဂီဒီယြန္မီးယား က” ဘယ္တုံးကမွ

အဇ္ဇေရးကို ဒီေလာက္ေထာက္ခံမႉ မရဖူးပါ”ဟုဂုံဏ္ယူစြာေျပာ ခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္ဟာ့မတ္စသည္အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား

တခုတည္းေသာဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္

အစိုးရျဖစ္သည္္

အာဏာရွင္အမ်ားစုအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာအာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏အစိုးရမင္းမ်ားကသူတို႕၏

ပည္သူမ်ားဟာ့မာ့စလမ္းစဥ္လိုက္ျပီးသူတို႕ကို

ျဖဳတ္ခ်မွာကိုပူပန္ေနၾကေသာ္လည္း ဂ်ဴးတို႕အတြက္မႉေလာက္စရာရန္သူမဟုတ္ပါ။

သို႕ေသာ္ ဟဆဘာရာေခၚဂ်ဴးဝါဒျဖန္႕သူတို႕က ဟာ့မတ္ဇသည္ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းအရ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္းကိုဖုံးကြယ္၍ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲဝါဒျဖန္႕ေသာအခါ ဟာ့မာ့ဇ၏

1. ဆယ္ႏွစ္လုံးဝအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆိုျပဳမႉ

2. ဂ်ဴးတို႕က1967မတိုင္မီနယ္နမိတ္သို႕ျပန္လည္ဆုတ္ခြါေပး

လွ်င္အဇ္ဇေရးႏိုင္ငံကိုအသိအမွတ္ျပဳမည္။

ဆိုေသာတရားမွ်တေသာေတာင္းဆိုမႉမ်ားကိုသတင္းအေမွာင္ခ်ထားခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ဴးတို႕ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပါလက္စတိုင္းတို႕၏ ပညာေရး၊စီးပြါးေရး၊လူမႉေရး အေဆာက္အဦးမ်ားကို ဖ်က္္ဆီးျပီး

ျပသနာေပါင္းစံုႏွင့္မင္းမဲ့ လူမႉအစုငယ္မ်ား ျဖစ္သြားေစရန္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအီရတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အသြင္ တူေသာ နယ္ခ်ဲ႕ကိုျပန္၍တြန္းလွန္ႏိုင္အားမရွိသည့္ ခ်ည့္နဲ႕ေသာ ႏိုင္ငံ တခုအျဖစ္သို႕ထာဝရေရာက္ေနေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Dagan Planကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ျပင္ဆင္ၾကသည္။

by Kyaw Kyaw Oo (Adapted, Responsibility of breaking the lie of silence by John Pilger)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s