Gaza Killing, other side of the coin part1(Burmese Language)

howbombexploded

“အမွန္တရားကိုတိတ္ဆိတ္ျခင္းျဖင့္ႏႈတ္ပိတ္ေလေသာအခါ ထိုႏႈတ္ဆိတ္ေနမႉသည္လိမ္ညာျခင္းသာျဖစ္သည္။”

ဆိုဗီယက္ေတာ္လွန္ေရးသမား ရက္ဗဂန္နီ ရက္ဗတူရွင္ကို

သူ႕ကိုျမန္မာစာဖတ္နာသူတိုင္းေလးစားၾကသည္။ တူရွင္ကို၏ႏႈတ္ပိတ္ထားေသာအမွန္တရားသည္ ဂါဇာတြင္ကေလးငယ္မ်ား သားေပ်ာတ္လင္ေသမိခင္တို႕၏

ငိုသံမ်ားျဖင့္မွန္ေသာသစၥာကိုဆိုေနေခ်ျပီ။

ဂါဇာလူသတ္ပြဲကိုဟာမာ့စအေပၚအျပစ္ပုံျခင္းသည္တရားမွ်တမႉမရွိ

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕ ၏ အစ္ဇေရးု႕လြတ္လပ္ေသာဇီယြန္ႏိုင္ငံေတာ္ထူ

ေထာင္ပိုင္ခြင့္သည္ ပါလက္စတိုင္းတို႕၏လြတ္လပ္မႉႏွင့္လူသားတို႕

ရပိုင္ခြင့္အားလုံး့္ကို အႏွစ္၆၀ေက်ာ္ႏႈတ္ပိတ္ ျခင္း၏ ၏ရလဒ္္ျဖစ္

သည္ကိုစာဖတ္သူတို႕စာနာစိတ္ ရွိေကာင္းရွိလာေစရန္ post္ကိုေရးျဖစ္သည္။

ဂ်ဴးတို႕၏အဇ္ဇေရးႏိုင္ငံစတင္ထူေထာင္သူ ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီယန္ရဲ့ Plan D အေၾကာင္းပထမသိသင့္သည္။ ပါလက္စတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားကိုရြာလုံးကြၽတ္မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္သည့္္

depopulationကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ Plan D ဟုသိၾကသည္။ Depopulation သည္ လူမ်ိဳးျဖဳတ္ ျခင္း သို႕မဟုတ္လူမ်ိဳးစုတစု၏လူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဇ္ဇေရးသမိုင္းပညာရွင္ဘင္နီေမာရစ္ စာအရ ပါလက္စတိုင္း ရြာသား369ေယာတ္ကို ဟာဂါ့နာဂ်ဴးစစ္တပ္က အဇ္ဇေရးႏိုင္ငံထူေထာင္ျပီးမၾကာမီအစုလိုက္အျပဳံလိုက္သတ္ခဲ့သည္။ ဂ်ဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရီးဂဲအယ္လြန္ကို ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီယန္(အဇ္ဇေရးပထမဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္မည့္သူ)က အလြန္အင္အားပါေသာအမူအရာျဖင့္အသက္အရြယ္မေရြးက်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္ရွင္းပစ္

ရန္အမိန္႕ေပးခဲ့သည္။
(ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားအရ ဂါဇာတြင္ေသဆုံးသူလူတစ္ေထာင္ေက်ာ္္ျပီျဖစ္သည္။
စိတ္ဝင္စားစရာမွာေသသူေလးဆယ္ရာႏႈန္းသည္ကေလးႏွင့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ျခင္းက
စစ္ပြဲလားလူမ်ိဳးျဖဳတ္ျခင္းလားစဥ္းစားၾကရန္ျဖစ္သည္။)

ထိုအမိန္႕ကိုလက္မွတ္ထိုးခဲ့သူမွာ ေနာင္အခါ အဇ္ဇေရးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ျငိမ္းျခမ္းေရးလိုလားသူဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္ဟုလူသိမ်ားလာမည့္ ရာဘင္ျဖစ္သည္။

ပါလက္စတိုင္းမ်ားကို မ်ိဳးျဖဳတ္မည့္ operation cast lead

Plan D သည္ မျပီးဆုံးေသးသည့္ အတြက္operation cast lead ၏ပထမအဆင့္ကို ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရွာရြန္ က 2001 တြင္ဆက္လက္႐ုပ္လုံးေဖာ္ခဲ့သည္။2001 တြင္ဘြတ္ရွ ႏွင့္ တိုနီ

ဘလဲတို႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ F 16 တိုက္ေလယဥ္မ်ားကိုပထမဆုံး အရပ္သားမ်ားကိုသတ္ျဖတ္ရန္ သုံးခဲ့သည္။

သူတို႕ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ပါလက္စတိုင္းေျပာက္က်ားမ်ားက အ ေသခံ ဗုံးခြဲျပီးတိုက္ခိုက္လာသည့္အတြက္

အဇ္ဇေရးစစ္သားမ်ားသည္ ရွာရြန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အတိုင္းစိတ္ဓတ္ေရးရာအလြန္တရာျပင္းျပင္းထန္ထန္တုန္႕ျပန္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

လူအမ်ားမသိသည့္ အခ်က္မွာ အာရာ့ဖတ္ ႏွင့္ ထိုစဥ္ကဟာ့မာ့ေခါင္းေဆာင္ မာမြတ္ အဘူ ဟူႏြတ္ တို႕အေသခံဗုံးခြဲ

တိုက္ခိုက္မႉမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ တိတ္တဆိတ္သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။

ဟားမာ့ဇ ေနာက္လိုက္မ်ားကိုအစြန္းေရာက္ဝါဒီအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအျမင္ ေရာက္မွ
အဇ္ဇေရး၏ လူမ်ိဳးျဖဳတ္လုပ္ရပ္ကို လူအမ်ားေထာက္ခံမည္ကို ရွာရြန္ႏွင့္ဂ်ဴးေခါင္းေဆာင္မ်ား
ကၾကိဳတင္တြက္ဆထားခဲ့ၾကသည္။

ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႉမ်ားရပ္ဆိုင္းျခင္းကိုတရားဝင္မေၾကညာႏိုင္မီအဇ္ဇေရးဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွအယ္ မိုဖာ့ဇ ကဟာ့မာ့ေခါင္းေဆာင္ မာမြတ္ အဘူ ဟူႏြတကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႉေၾကာင့္ဂ်ဴးတို႕ဆင္ကြက္အတိုင္းေျမာက္မ်ားစြာေသာအေသခံဗုံးခြဲ

တိုက္ခိုက္မႉ မ်ားျဖစ္လာျပီးဟာ့မာ့ဇကို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ျမင္လာေစရန္ေအာင္ျမင္စြာက်ဳံးသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။

Kyaw Kyaw Oo ( Adapted;  Responsbility of breaking the lie of silence by John Piger)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s